HỌ NGUYỄN TÔ THÔN ĐA ĐINH xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Theo lời cha ông truyền lại, thì khoảng giữa thế kỷ XVIII, có cụ Tô Đình Quỵnh (không rõ tên cụ bà), làm nghề rèn, đem theo người con tên Tô Đình Phước từ Đan Phượng, Hà Nội (Hà Tây cũ) về định cư ở làng Đa Đinh, xã An Bình, tổng An Phú, phủ Nam Sách (nay là thôn Đa Đinh, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Từ Thủy tổ Tô Đình Quỵnh đến đời thứ ba đều sinh độc đinh; đến đời thứ tư: cụ Tô Đình Phùng, đã đổi họ và đệm từ Tô Đình thành Nguyễn Tô và đặt họ tên cho con cháu bắt đầu từ đời thứ 5 là Nguyễn Tô, như: Nguyễn Tô Bảo, Nguyễn Tô Nhỉ và dạy con cháu, "sau này phải nhớ đến cội nguồn bên nội là dòng Họ Tô, bên ngoại là dòng Họ Nguyễn" - vì theo ghi chép, thì từ cụ Tô Đình Phước (đời thứ 2) đến cụ Tô Đình Phùng (đời thứ 4) đều lấy các cụ bà thuộc dòng Họ Nguyễn.

Tính từ Thủy tổ Tô Đình Quỵnh đến nay (năm 2017), Họ Tô thôn Đa Đinh đã truyền được 10 đời. Chi họ có 2 cành với 22 hộ, có 110 nhân khẩu; trong đó có 5 hộ với 20 nhân khẩu công tác và định cư ở các tỉnh ngoài, như: Hà Nội có 4 hộ, Quảng Ninh có 1 hộ.

Bà con Họ Nguyễn Tô thôn Đa Đinh nghề nghiệp chính là nông nghiệp và kinh doanh; đời sống kinh tế khá giả, không có hộ nghèo.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm , có 7 người tham gia quân đội, có 1 liệt sỹ.

Trong họ, có 15 người có bằng đại học, có 3 người có bằng thạc sỹ và 1 tiến sỹ. Tiến sỹ Nguyễn Tô Chung, sinh năm 1975 (đời thứ 8), hiện nay là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Hà Nội, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ - Đại học Hà Nội.

                                                                                 Nguyễn Tô Củ

                                                                   (Đời thứ 7 Họ Tô thôn Đa Đinh)