THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ HÀ NỘI THÔNG BÁO

Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời bà con Họ Tô đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đúng10 giờ sáng Thứ Bảy tuần sau (ngày 25/12 Đinh Dậu, tức ngày 10/2 2018) tham gia Lễ dâng hương Thủy tổ Họ Tô là Đức thần Tô Lịch - Quốc đô định bang thành hoàng đại vương, với duệ hiệu là Long Đỗ Thần quân, Quảng Lợi Đại vương, Bạch Mã Đại vương.

Địa điểm: tại đền Bạch Mã, số 78 phố Hàng Buồm, Hà Nội.

Trân trọng.

                                                                                 TRƯỞNG BAN

                                                                                TÔ XUÂN DÂN

 

(Ghi chú: bà Tô Thị Oanh Nga giúp sắm Lễ)