Mừng thọ các cụ cao niên

Tuổi bảy mươi nay đã tới cao

Nhàn cư sự nghiệp hết cao trào

Xưa còn sức lực lo cơm áo

Bến đã thuyền vào cập cảng trao

Đã bảy mươi xuân rồi sóng tạo

Đường chiều lá rụng gió lao xao

Tà dương xế bóng về nguồn  cạn

Bảy chục xuân qua ngát lộc vào.

 

Đã trải đường đời với bảy lăm

Hào hùng thử thách chữ nhân tâm

Bền gan trải dẫu bụi trần cản

Vững chí bảy lăm mãi vọng âm

Sức trẻ đâu còn như một thuở 

Lời thơ lắng đọng mãi vang thầm

Câu hò quan họ mời trầu thắm

Đậm nhớ mong qua bảy lăm năm.            

 

Bát thập mùa xuân một cuộc đời

Trời ban tuổi Hạc đã tám mươi

Bình sinh sức lực trôi qua ngưỡng

Chắp cánh cho thơ kết bạn mời

Tuổi già giao lưu vì nghĩa trọng

Xuân về hòe phượng nở hoa tươi

Du hành tuổi đã ngoài tám mươi

Hạ cánh bình an xướng họa chơi.

 

Chúc cụ, ông, bà đón tết về

Tám lăm tuổi cuộc sống đề huề

Gia phong giữ nếp nhiều vất vả

Phúc tổ nhờ trời trọn mọi bề

Cuối cuộc đời nay về nghỉ dưỡng

Cao niên chí vẫn dựng làng quê

Thơ nay trọng nghiệp rèn nhân nghĩa

Thọ tám lăm năm vẫn giữ nghề. 

 

Phú quí đời thường nghĩ chẳng vơi

Năm nay tám tám tuổi xuân đời

Danh quyền vọng ước qua rồi mãi

Để lại cho đời vọng mãi lời

Sống trọn đời người cùng cháu chắt

Xuân nay Mậu Tuất chúc mừng Người 

Duyên trời đắc thọ tình nhân ái

Tám tám mùa xuân rộn đến trời. 

 

Chín chục xuân qua đã đổi đời

Mười năm nữa tới, đến mười mươi

Xưa rèn đức hạnh qua gian khổ

Mậu Tuất nay về vẫn ít ngơi

Khát vọng không người chín mươi tuổi

Nhưng luôn hết sức dạy cho đời

Đời cho chín chục hương trời đến

Chúc thọ vào xuân vạn ngọt lời.

 

Chín lăm xuân nay thật hiếm thay

Trời ban, ngẫm thật khó ngày nay

Hào quang xã hội nay minh chứng

Thọ chín lăm tai lắng lặng hay

Mắt vẫn còn nhìn ra phải trái

Lâu dài thọ tới tuổi trăm đây

Vần thơ thắm đượm già nhân nghĩa

Tiếng ngọc ngàn năm đạo lý đầy.

 

Tuổi đã trăm năm nhất nghệ tinh

Mừng trăm tuổi trọn cả vì vinh

Quang minh thế kỷ tài hoa trí

Bách tuế ngời công đức lý tình

Trọn nghĩa nhân sinh vì thế cuộc

Hào quang trí dũng rạng hành trình

Tài hoa tiếng ngọc ngàn năm trọng

Bách tuế giai nhân đất Việt sinh ./.

 

                                    Kim Giang ngày 22 tháng 2 năm 2018