Bảy mươi tuổi Xuân

Đã thế mà nay đã bảy mươi

Ngày trôi tháng cộng mãi không dời

Tình thơ đẹp tựa xuân về mới

Thọ chúc men say sống đẹp đời

Bảy mươi tuổi sống vẫn vui tươi

Cho người bước tiếp bước theo người

Cho đời sống khỏe không mệt mỏi

Đểnhặt trăng vàng dưới đáy khơi ./.

 

                                      Kim Giang 04/03/2018