CÓ PHẢI ĐỨC TÔ HIẾN THÀNH CÒN CÓ TÊN LÀ ĐẠI LIÊU?

    Trong một số bài viết hoặc bài phát biểu trong hội nghị, có người nêu ý kiến là Đức Tô Hiến Thành còn có tên là Đại Liêu. Tôi thấy đây là ý kiến không đúng.

    Trong các tài liệu chính thống, không thấy có thông tin này. Có lẽ vì thấy trong một số sắc phong của một số đình, đền, miếu thờ Đức Tô Hiến Thành (như sắc phong ở đình Mỹ Thôn, đình làng Chiềng ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; đền Lạch Bạng, nghè Vĩnh Gia, đền Sầm Sơn, đình Hoằng Tiến, đình Quan Chiêm, đình làng Gạo ở tỉnh Thanh Hóa; đền Hữu Quyền, đền Kinh Thượng ở tỉnh Hà Tĩnh…) tôn xưng Người là Tô Đại Liêu, nên có sự ngộ nhận này.

    Trong bài viết “Thái sư - Trung Tiết vương Tô Hiến Thành” đăng trên Website Họ Tô Việt Nam, tôi đã viết : “Người được phong chức Thái úy là chức võ quan cao nhất triều đình và sau này các triều đình phong kiến sắc phong cho các địa phương có đền thờ Người đều tôn xưng Người là Lý Thái úy - Tô Đại Liêu”. Như vậy Đại Liêu chỉ là một tước vị ghi trong sắc phong, khi Người đã mất, không phải là tên riêng.

    Không riêng Đức Tô Hiến Thành được phong tước vị Đại Liêu (khi đã mất), mà một số võ tướng nổi tiếng của các triều đình phong kiến, sau khi mất cũng được tôn xưng  là Đại Liêu như:

    Tô Trung Thành, cháu đời thứ 12 của Đức Tô Hiến Thành, quê ở làng Đồn Điền, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, thụ chức Tiền Chánh lãnh binh Thủy quân triều Lê, có công đánh giặc Chiêm Thành. Sau khi ông mất, được thụ sắc phong Thượng đẳng thần, được thờ làm Thành hoàng ở làng Bể (làng Hà Đông, cùng xã Quảng Thái) với Thần hiệu “Sát Hải chàng lai Đại tướng quân Tô Đại Liêu tôn thần” (Sách Họ Tô Việt Nam trang 177)

    Tô Quang, Dương Trực là hai anh em con cô, con cậu (mẹ Tô Quang là em gái ông Dương Bang, thân phụ Dương Trực), quê ở làng Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay, cùng theo Lê Lợi đánh giặc Minh, có thời gian đóng quân ở làng Lỗ Khê, huyện Đông Anh ngày nay, làm nhiều việc tốt cho dân  làng. Khi hai ông mất, đều được thờ làm Thành hoàng (trong 4 vị Thành hoàng) làng Lỗ Khê và được triều đình phong kiến phong Dương Trực là Đệ nhị Thần vị Dương Trực hầu Đại liêu Đại vương, bậc Thượng đẳng thần; phong Tô Quang là Đệ tam Thần vị Tô Quang hầu Đại liêu Đại vương, bậc Thượng đẳng thần. (Sách Họ Tô Việt Nam trang 179, 180)

    Trên đây chỉ là tư liệu về những người Họ Tô được thờ làm Thành hoàng. Nếu nghiên cứu rộng ra thì chắc còn nhiều người các họ khác được tôn xưng là Đại Liêu. Như vậy Đại Liêu chỉ là tước vị, không phải là tên riêng. Nên nói là Đức Tô Hiến Thành còn có tên là Đại Liêu là ý kiến không chính xác.

 

                                                                                      Tô Bỉnh