Văn tế yết cáo thần Thần Long Đỗ - Tô Lịch tại điện Kính Thiên nhân kỷ niệm 10 năm suy tôn Thần Long Đỗ Tô Lịch là Thủy tổ họ Tô Việt Nam

Kính cáo Thủy tổ Tô Lịch trong lễ Kỷ niệm 10 năm Họ Tô Việt Nam suy tôn Ngài là Thủy Tổ

Duy Việt Nam Quốc,

Hà Nội Tỉnh,

Ba Đình Quận,

Kính Thiên Điện.

 

Hôm nay là:

Ngày 19 tháng 9 năm 2020 tức ngày 3 tháng Tám năm Canh Tý. Con cháu họ Tô vui mừng kỷ niệm 10 năm suy tôn Thần Long Đỗ Tô Lịch là Thủy tổ, toàn dân tưng bừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHÚNG CON NAY MỘT DÒNG TÔ TỘC

Khấu đầu cúi lạy trước Anh linh Đức Thủy Tổ Tô Lịch “Bảo Quốc - Trấn Linh - Định Bang - Quốc Đô Thăng Long -Thành Hoàng Đại Vương”

Chúng con lạy chín phương trời

Mười phương Chư Phật

Chư phật mười phương

Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần

Kính lạy ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần

Cung nghinh!

Tiết thu vời vợi

Linh khí núi sông hội tụ, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp cõi

Toàn dân phấn khởi tự hào, có Đảng quang vinh dẫn đường chỉ lối

Một ngàn mười năm Thăng Long – Hà Nội

Hơn mười thế kỷ lịch sử thăng trầm

Xã tắc sơn hà, người người chung tay xây đắp

Thủ đô tỏa sáng, ý chí độc lập tự cường

Nêu cao khí phách con Lạc cháu Hồng

Gìn giữ non sông, đồng lòng trăm họ

Sử sách ghi rõ:

Bắc thuộc 1 ngàn năm đau khổ

Thế kỷ thứ tư, vùng Long Đỗ

Hội tụ khí thiêng sinh hạ một người

Họ Tô, tên Lịch sáng ngời hiếu hạnh

Nhớ linh xưa:

Ngôi nhà dựng bên bờ sông nhỏ

Gặp khi khốn khó, mang thóc của nhà cứu đói lê dân

Những lúc tai ương, biết dựa vào dân đồng tâm trừ họa

Thương dân như thể anh em

Yêu nước tấm lòng thấu tỏ

Khi sống là người rất mực hiếu trung

Khi chết hóa thần oai linh bốn cõi

Nhân dân kính trọng tin yêu, lấy tên Người đặt tên làng từ đó

Dòng sông chảy qua trước ngõ, lại lấy tên làng để đặt tên sông

Chống giặc ngoại xâm, Lý Nam Đế dựng Tô Lịch giang thành

Trị quan đô hộ Cao Biền - giặc tôn Người là Thành hoàng Long Đỗ

Cao Biền An Nam đô hộ phủ đời Đường nổi danh cao tay phù thủy

Yểm trấn khắp nơi, chặn long mạch, cắt nguồn thiêng linh khí

Tô Lịch hiển linh ngự trên sông, cuốn mây, dậy sóng làm cho bạt vía kinh hồn

Nên phong Tô Lịch làm Đô phủ Thành hoàng Thần quân từ đó

Trở về Bắc quốc, Biền vẫn còn hồn xiêu phách lạc

 Thế mới biết:

Hồn thiêng hun đúc

Khí phách anh hùng

Hổ phục rồng chầu đất lành chim đậu

Lý Thái Tổ xuống chiếu dời đô, xây dựng Hoàng thành

Thần Tô Lịch giúp vua báo mộng, dấu chân Bạch Mã

Vua sắm lễ nghi, ban sắc phong “Quốc đô Thăng Long – Thành Hoàng – Đại Vương”

Sao dời vật đổi Bạch Mã, từ đó linh thiêng

Vua nhà Trần ba lần gia phong sáu chữ “Bảo Quốc – Trấn Linh – Định Bang”

Hương khói muôn đời, lập đền miếu, nhân dân tế lễ

Xã tắc vững bền, muôn dân phấn khởi

Qua biến cố thời gian

Lòng dân thêm ngưỡng mộ

Thế mới hay:

Thủ đô ta địa linh nhân kiệt, còn lưu danh muôn thủa một Thành Hoàng

Đông Trấn Bạch Mã linh từ, vẫn mãi uy danh Thần Tô Lịch

Một ngàn tám trăm năm, tên đất tên sông trở thành huyền tích

Hơn bốn trăm chi họ, hậu duệ Người nối dõi đến hôm nay

Cẩn dụng:

Kim ngân, hương đăng, hoa quả bày lên trước án

Cung thỉnh:

Thủy tổ Tô Lịch thành Hoàng Đại Vương vị tiền cùng chư vị tiên linh ngự tọa linh sàng chứng giám

Cây có gốc rễ bền sâu, cội cành vươn xa tỏa bóng

Sông có ngọn nguồn sông không cạn, chảy về tới biển mênh mông

Con người có tổ có tông

Dòng họ có danh có tính

Nay con cháu Họ Tô Việt Nam khắp trên rừng, dưới biển, từ Á sang Âu

Đã tìm về nguồn cội, chắp nối dòng cả nước Bắc, Trung, Nam

Kính cần dâng chầu Kim ngân, hoa quả, trà rượu

Đẳng vật chi nghi lễ mọn tâm thành kính dâng Thủy tổ, chư vị tiên linh đồng lai hiến hưởng

Thăng trầm lịch sử bao kế mưu sinh

Vẫn giữ được tròn trung trinh hiếu hạnh

Nhiều người văn võ song toàn, mang sức giúp dân, giúp nước, lịch sử từng ghi

Nhà nhà bảo ban con cháu, gắng công học tập, nối nghiệp cha ông rạng danh Tiên tổ

Lá lành lá rách đùm nhau, cưu mang cùng vượt khó

Đời trước, đời sau tiếp nối, mãi một tấm lòng son

Sống tận tâm tận lực dâng hiến trọn cho đời

Chết oanh liệt vẻ vang hóa thân vào lịch sử

Lớp trước xây móng đắp nền, lớp sau phát huy gìn giữ

Cùng một nguồn khí chảy tỏa trăm dòng

Chung một gốc vươn cao muôn cành lá

 Vấn tổ, tầm tông!

Khát khao như hạn hán đợi mưa rào

Như giá rét mong đến ngày ấm áp

Sử sách còn ghi, Thần Tô Lịch sống cách nay gần hai mươi thế kỷ

Là điểm tựa nguồn cội xa xưa để dòng họ mãi mãi trường tồn

Hôm nay ngày 3 tháng 8 năm Canh Tý nhân 10 năm dòng họ suy tôn Người là Thủy tổ,con cháu Họ Tô Việt Nam cúi đầu trước ban thờ anh linh Thủy tổ cùng các vị tiên linh

Thắp nén hương thơm dâng lên Đức Thủy Tổ Tô Lịch “Bảo Quốc – Trấn Linh – Định Bang – Quốc Đô Thăng Long – Thành Hoàng Đại Vương” thành kính

Tâm nguyện một lòng:

Con cháu Họ Tô trên khắp cõi Việt Nam

Đã suy tôn Người là Thủy tổ

Có gì chưa tỏ!

Xin Người đại xá, dẫn lối chỉ đường

Cho cháu con luôn hướng về nguồn cội

Để được xum vầy đoàn tụ

Ơn sâu nghĩa nặng bao đời

Con cháu đồng lòng – cùng rung lên một tiếng tơ đồng

Tri ân Thủy tổcùng các vị tiên linh

Xin Thủy Tổ Tô Lịch “Bảo Quốc – Trấn Linh – Định Bang – Quốc Đô Thăng Long – Thành Hoàng Đại Vương”hiển linh chứng giám

Mà phù hộ độ trì cho muôn dân nước Việt,

Cho thủ đô ngàn năm văn hiến,

Cho con cháu Họ Tô nối nghiệp tổ tông vững bền tiến bước

                                                                                                                                                Cẩn cáo!

                                       Hội đồng Họ Tô Việt Nam

                                           Xuân Dân