Văn tế yết cáo thần Thần Long Đỗ - Tô Lịch tại Đền Bạch nhân kỷ niệm 10 năm suy tôn Thần Long Đỗ Tô Lịch là Thủy tổ họ Tô Việt Nam

Kính cáo Thủy tổ Tô Lịch trong lễ Kỷ niệm 10 năm Họ Tô Việt Nam suy tôn Ngài là Thủy Tổ

Duy Việt Nam Quốc; Hà Nội Tỉnh

Hoàn Kiếm Quận; Hàng Buồm Phố

Bạch Mã linh từ

Hôm nay là ngày 19/9/2020 vào giờ Thân Hoàng Đạo ngày Ất Sửu (3) tháng Ất Dậu (8) năm Canh Tý. Con cháu họ Tô vui mừngkỷ niệm 10 năm Suy tôn Thần Long Đỗ - Tô Lịch là Thủy Tổ

CHÚNG CON NAY MỘT DÒNG TÔ TỘC

Trước Bạch Mã linh từ khấu đầu cúi lạy Anh linh Thủy Tổ Tô Lịch “Bảo Quốc - Trấn Linh - Định Bang - Quốc Đô Thăng Long -Thành Hoàng Đại Vương”

Chúng con lạy chín phương trời, mười phương chư phật. Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Kính lạy Ngài Kim niên đương cái Thái Tuế chí đức Tôn Thần.

Cung nghinh

Nhớ linh xưa đức độ hiền hòa, hiếu thuận thương dân

Khi sống là người rất mực hiếu trung

Khi chết hóa thần oai linh bốn cõi - Trị quan đô hộ Cao Biền

An Nam đô hộ phủ nổi danh cao tay phù thủy

Yểm trấn khắp nơi, chặn long mạch, cắt nguồn thiêng linh khí

Ngài hiển linh cuốn mây, dậy sóng Biền khiếp vía hồn xiêu phách lạc

Tôn phong Người là Đô phủ Thần quân

Hồn thiêng hun đúc - Khí phách anh hùng

Hổ phục rồng chầu đất lành chim đậu

Lý Thái Tổ dời đô, xây dựng Hoàng thành Người ra tay trợ giúp

Vua sắm lễ nghi, ban sắc phong“Quốc đô – Thăng Long – Thành Hoàng – Đại Vương”

Đánh thắng Nguyên Mông có công Người trợ giúp

Vua nhà Trần ba lần gia phong sáu chữ “Bảo Quốc – Trấn Linh – Định Bang” ghi công Người vào sử sách

Hương khói muôn đời, lập đền miếu nhân dân tế lễ

Xã tắc vững bền muôn dân phấn khởi

Đông trấn Linh Từ mãi mãi uy danh Thần Tô Lịch

Lưu danh muôn thủa một Thành Hoàng

Cẩn dụng:

Kim ngân, hương đăng, trà tửu phẩm vật bày lên trước án

Cung thỉnh:

Thần Tô Lịch - Thủy Tổ họ Tô Thành Hoàng Đại Vương vị tiền cùng các vị tiên linh ngự tọa linh sàng chứng giám

Con người có tổ có tông, dòng họ có danh có tính

Thủy Tổ ta Người là Tô Lịch

Là điểm tựa tinh thần cho cháu con hội tụ, mãi mãi trường tồn.

Nay con cháu Họ Tô Việt Nam khắp trên rừng, dưới biển, từ Á

sang Âu

Đã tìm về nguồn cội, chắp nối dòng cả nước Bắc, Trung, Nam

Kính cần dâng chầu Kim ngân, hương đăng, trà tửu, phẩmvật

Chi nghi lễ mọn tâm thành

Kính dâng Thủy Tổ, chư vị tiên linh đồng lai hiến hưởng

Có gì chưa rõ xin Người đại xá

Ơn sâu nghĩa nặng bao đời

Con cháu đồng lòng – cùng rung lên một tiếng tơ đồng

Tri ân Thủy Tổ cùng các vị tiên linh

Cúi đầu kính lạy Đức Thủy Tổ Tô Lịch “Bảo Quốc – Trấn Linh – Định Bang – Quốc Đô Thăng Long – Thành Hoàng Đại Vương” hiển linh chứng giám.

Sở cầu như ý; Sở nguyện tâm thành

Mà: Phù hộ độ trì: - Cho muôn dân nước Việt

- Cho Thăng Longngàn năm văn hiến

- Cho Thủ Đô Hòa Bình thế giới vinh danh

- Cho con cháuHọ Tô: lên rừng xuống biển vào Nam ra Bắc tàu bè thuận lợi mọi việc hanh thôngvạn sự tốt lành

- Chốn học đường dùi mài kinh sử. Kỹ sư bác sỹ thủ khoa giằng dậtrạng danh Tiên Tổ

- Chốn quan trường rèn đức luyện tài tu thân lập nghiệp trung quân ái quốc, diệt trừ tham nhũng xóa giặc nội xâm phụng sự quốc dân theo gương Hiến Thành – Hiệu Phi Diện

- Nơi thương trường cạnh tranh lành mạnh, giữ gìn chữ tín xây đắp cơ đồ giang sơn gấm vóc, sánh vai cùng bốn biển năm châu

Để con cháu Họ Tô nối nghiệp tổ tông vững bền tiến bước

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám

Cẩn cáo.

Hội đồng họ Tô Việt Nam

                                                                                Người đọc tấu: Tô Văn Thặm