Trường THCS Tô Hiến Thành phát động Cuộc thi “TÌM HIỂU VỀ DANH NHÂN TÔ HIẾN THÀNH"

Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND, về việc đổi tên trường từ Trường Trung học sơ sở (THCS) Lưu Vĩnh Bắc Sơn thành Trường THCS Tô Hiến Thành.

Lịch sử Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn (cũ) đã bước sang trang mới. Thật vinh dự và rất đỗi tự hào vì trường mang tên danh nhân Tô Hiến Thành! (Tô Hiến Thành sinh ngày 22/01/1102 - mất ngày 12/06/1179 Âm lịch), quê xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ông là quan đại thần phụ chính nhà Lý, phụng sự hai triều vua: Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Tô Hiến Thành là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng công minh chính trực, được vua phong tước vương mặc dù không phải là tôn thất nhà Lý...)

Nhân kỉ niệm sự kiện đổi tên trường, Trường THCS Tô Hiến Thành chính thức phát động Cuộc thi “TÌM HIỂU VỀ DANH NHÂN TÔ HIẾN THÀNH", thông qua Cuộc thi này nhằm:

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi tên từ Trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn thành THCS Tô Hiến Thành. Cùng với việc khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp to lớn của Tô Hiến Thành đối với nền văn hoá - lịch sử Việt Nam.

- Giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, yêu di sản địa phương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh. Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của danh nhân nước Việt nói chung và Đức Tô Hiến Thành nói riêng; luôn có ý thức gìn giữ, bảo vệ, tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hoá của địa phương và đất nước.

 

 

Ảnh trên: Tượng Đức Tô Hiến Thành và một số hoạt động của Trường THCS Tô Hiến Thành huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

                                                               Tin và ảnh: Tô Đình Quang