Khảo sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại Vùng 4, Bộ Tư lệnh Hải quân


                      Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 2 - 11 - 2020, Đoàn công tác Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị do Đại tá Tô Quang Hanh - Phó Trưởng Phòng Báo cáo viên làm Trưởng đoàn, tiến hành khảo sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại Vùng 4 Hải quân. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Vùng chủ trì tiếp đoàn.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng. Các báo cáo viên có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức tuyên truyền; thông tin kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ về tình hình trong nước, quốc tế, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và  của Vùng... góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, giữ vững an ninh chính trị, an ninh, an toàn địa bàn đóng quân.

Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được, đặc biệt công tác tuyên truyền trên biển, đảo; những hạn chế, khó khăn trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại Vùng 4.

Kết quả khảo sát tại Vùng 4 là cơ sở để Cục Tuyên huấn đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đồng thời tham mưu cho cấp trên xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay”; sửa đổi, bổ sung quy chế “Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

                                                               Tin, ảnh: Vi Long (Hải quân Việt Nam)