HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022 – 2023


(Đoàn chủ tịch Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Lấp Vò 3 năm học 2022-2023)

          Thực hiện công văn Hướng dẫn số 250/CVLT- CĐN- SGDĐT, ngày 22/8/2022 của Sở Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp và Công Đoàn ngành giáo dục về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 - 2023; vào lúc 08 giờ ngày 28/9/2022, được sự thống nhất của Đảng ủy, Ban lãnh đạo phối hợp với Công đoàn trường THPT Lấp Vò 3 long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023. Hội nghị vinh dự đón tiếp bà Huỳnh Thanh Hương – Bí thư đảng ủy; ông Tô Văn Hồ - Hiệu trưởng nhà trường, ông Phan Văn Tùng – Chủ tịch công đoàn trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên dự Hội nghị.

         Để điều hành hội nghị, trong phiên họp trù bị ngày 26/9/2022 Hội nghị thống nhất cử 03 đồng chí tham gia Đoàn chủ tịch gồm Bà Huỳnh Thanh Hương – Bí thư đảng ủy, Ông Tô Văn Hồ - Hiệu trưởng nhà trường, Ông Phan Văn Tùng – Chủ tịch công đoàn trường để điều hành Hội nghị, cũng như định hướng thảo luận, hướng dẫn biểu quyết các chỉ tiêu quan trọng trong Hội nghị.  

         Trong hội nghị đoàn chủ tịch đã nghiêm túc kiểm điểm lại việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2021-2022, báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổng kết phong trào thi đua, công tác thu chi tài chính năm học và tích cực đóng góp ý kiến, Hội nghị đã thảo luận, giải trình và đi đến thống nhất các nội dung trọng tâm thực hiện trong năm học 2022- 2023 

(Bà Huỳnh Thanh Hương – Bí thư đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2021-2022)

(Ông Phan Văn Tùng - Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả thi đua năm học 2021 - 2022, thông qua sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng năm 2022 - 2023)

                   (Ông Tô Văn Hồ - Hiệu trưởng thông qua kế hoạch giáo dục của trường năm học 2022-2023 )

(Bà Lê Ngọc Nhì - kế toán nhà trường báo cáo thu chi các loại quỹ năm học 2021 - 2022 và thông qua sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộnăm học 2022 - 2023)

(Ông Tô Văn Hồ - Hiệu trưởng thay mặt đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận và giải đáp các nội dung chưa thống nhất của đại biểu)

(Cán bộ giáo viên thảo luận các nội dung trong quy chế thi đua và quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022 - 2023) 

(Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo quy chế thi đua và quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022 - 2023)

(Ông Trần Văn Thêm - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu bầu và điều hành bầu cử Ban TTND nhiệm kỳ 2022 - 2024)

                   (Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2022 - 2024)

                                      (Ban TTND nhiệm kỳ 2022 - 2024 ra mắt trước hội nghị)

                   (Khen thưởng cho công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022)

             (Khen thưởng cho Công đoàn viên nữ giỏi việc trường - đảm việc nhà năm học 2021 - 2022)

       Bùi Quang Thạch (Trường THPT Lấp Vò)