Trước sóng


          Ảnh minh họa

Khi con sóng đổ bờ
Phải chăng là đã hết
Con sóng ngoài khơi kia
Phải chăng là bất diệt?

Cồn cào bao lớp sóng
Thăng trầm qua bão giông
Có điều chi ơi sóng
Khi gối bờ cát êm?

Chỉ muối là mặn nhất
Sóng luôn mang theo mình
Cái phần đời của biển
Để trở về mênh mông...

             Tô Nhuần (3-2-1987)