MAN MÁC NƯỚC NON CAO LẠNG

Ai lên Cao Lạng cùng anh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ

Ơi người du khách Họ Tô

Chuyện ngày xưa, chuyên bây giờ bâng khuâng

Cao Bằng gạo trắng nước trong

Với bao di tích hào hùng còn đây

Hang Pắc Bó ẩn trong mây

Rừng Trần Hưng Đạo nơi này xuất quân

Diệt đồn Phai Khắt, Nà Ngần

Tiền thân Quân đội nhân dân nước nhà

Ba tư người đứng dưới cờ

Hai người con của Họ Tô góp phần

Tô Vũ Dâu huyện Hòa An

Và Tô Đình Cắm, Bản Um, Nguyên Bình

Ba ba người đã quy tiên

Còn Tô Đình Cắm điền viên Lâm Đồng(1)

Qua Cao Bằng đến Lạng Sơn

Kìa nàng Tô Thị bồng con đợi chờ

Nàng là con gái Họ Tô

Tên nàng Thị Huệ, quê nhà Hạ Lang(2)

Con Tô Tán lý tướng quân(3)

Năm mười bảy tuổi trở thành cung phi

Hai năm ở chốn kinh kỳ

Được vua ban chiếu hồi quy thăm nhà

Xe loan vừa đến Khâu Lư

Tin đâu sét đánh, Vua Lê băng hà

Đớn đau tử biệt, sinh ly

Bồng con lên núi trông về Thăng Long

Mặc cho mưa gió bão bùng

Mẹ con hóa đá đứng cùng nước non

Xuân Sơn(4) dân lập ngôi đền

Thờ nàng “Tô Thị phúc thần”(5) sắc phong

Tô Quốc Bảo(1) Tô Đình Cắm đang sống với con ở huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

(2), (4) Núi Xuân Sơn ở xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng là quê hương Tô Thị Huệ.

(3) Nàng là con gái quan Tán lý quân vụ Họ Tô.

(5) Được vua Lê Ý Tông (1735-1740) phong là “Tô Thị phúc thần”.