Vần thơ miền Trung

Cuộc hành hương

          Con về dâng Bác nén trầm hương

          Thăm cả đôi quê, một dặm đường

          Viếng Thân mẫu Bác, đồi tranh nhỏ

          Trọn đời con nhớ cuộc hành hương

 

                              Thăm mộ Đại tướng

          Đảo Yến hân hoan đón nằng hồng

          Núi Thọ vươn mình ngắm Biển Đông

          Ngoài nớ dạt dào làn sóng bạc

          Trong ni yên giấc vị Anh hùng

          Võ, Văn kiệt xuất hàng danh tướng

          Tài, Đức vẹn toàn bậc vĩ nhân

          Nghìn thu sống mãi cùng non nước

          Vạn thuở trường tồn với quốc dân

                                                TÔ BÁ TRỌNG

                                                  Ngày 9-4-2016