Tượng đài


TƯỢNG ĐÀI BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

 

Ba mươi năm kháng chiến trường kỳ.

Xâm lược hung tàn, quét sạch đi.

Đất nước nay đà về một mối,

Nam Bắc không còn cảnh biệt ly.

 

Bao nhiêu bà mẹ tiễn con đi,

Đánh giặc kiên cường, chẳng ngại chi.

Trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc,

Các anh nằm lại, mãi không về.

 

Cả nước hân hoan ngày chiến thắng.

Mẹ già tóc bạc mãi mong con.

Mỏi mòn, Mẹ hóa thành pho tượng,

Vững như muôn ngọn núi Trường Sơn.

 

 Cao dầy, sâu nặng công ơn

 Đời đời ghi tạc trường tồn tháng năm.

 Về miền Trung, nhớ vào thăm

 Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

                                               Tô Bá Trọng