HOÀNG LIÊN SƠN


HOÀNG LIÊN SƠN

Nóc  nhà cao nhất Đông Dương

   Núi cao, rừng rậm, dặm đường khá xa.

Khi xưa ai ngược Sa Pa,

   Tàu đêm, xe sớm, thật là gian truân.

 

Ngày đầu năm mới Bính Thân

   Anh em sum họp, du xuân một đoàn.

Dù còn không ít khó khăn,

   Tuổi cao, quyết chí, núi ngàn vượt qua.

 

Lao Cai, nơi ấy vẫn xa.

   Nhờ đường cao tốc, nay đà gần hơn.

Cáp treo mới lắp đầu xuân,

   Ba dây dẫn thẳng lên Hoàng Liên Sơn.

 

Dập dìu du khách mọi miền,

   Giọng Nam, giọng Bắc véo von lưng trời.

Người vui cho cảnh thêm vui,

   Thấy người hớn hở, đất trời đẹp hơn.

                            Tô Bá Trọng