Nhủ lòng


                  Tuổi là việc của đất trời

         Sinh, lão, bệnh, tử người người đều qua

                  Tình là việc của lòng ta

         Sao cho êm ấm thuận hòa mới nên

                  Trước lo thờ phụng Tổ tiên

         Tình làng, nghĩa xóm, đôi bên vẹn tròn

                  Bảo ban, giúp đỡ cháu con

         Dù cho giông bão lòng son vững bền

                  Mang danh là bậc cao niên

         Sống vui, sống khỏe, sống quên tuổi già

                  Sống sao ích nước, lợi nhà

         Chiều đông mà vẫn như là còn xuân.

                                                                                                            Tô Bá Trọng