ĐỨC TÔ VỚI NON SÔNG ĐẠI VIỆT

Hai hai - năm mới - tháng Giêng

Kỷ niệm sinh nhật: Đức Tô Hiến Thành

Cụ là một Đại Danh Nhân

Công thần nhà Lý, từ ngàn năm nay

Công lao sử sách ghi dày

Đánh giặc - giữ nước - dựng xây sơn hà

Chiến công còn mãi chói lòa

Chinh phạt giặc cướp Chămpa thuở nào

Giặc Ngưu Thống ở Ai Lao

Xua quân rầm rộ tràn vào biên cương

Cụ lại xốc tới chiến trường

Đánh đuổi lũ giặc điên cuồng phải tan

Đất nước sạch bóng bạo tàn

Toàn dân nay đã yên an vui mừng.

 

Non sông gấm vóc tưng bừng

Vua phong Thái úy lẫy lừng Đức Ông

Triều đại nhà Lý tươi hồng

Cũng một phần lớn có công của Người

Muốn cho đất nước đẹp tươi

Phải có giáo dục từ người mà lên

Cụ  lại  đề  xuất  lập  đền

Khổng Tử từ đấy góp tên giúp đời

Lại mở khoa thi khắp nơi

Chọn người tài giỏi giúp đời chăm dân

Do văn võ giỏi song toàn

Được phong Thái Phó thừa hành giúp vua.

 

Lòng trung thẳng thắn không vừa

Phò giúp nhà Lý sớm trưa vững vàng

Thái hậu đem đến mâm vàng

Xin đổi di chiếu, mong con nàng làm vua

Cụ liền khảng khái tâu thưa:

"Long Xưởng không được, vì chưa đủ tài"   

Thật là có một không hai

Cụ thật xứng đáng chẳng ai dám bì

Vũ Tán Đường - quan Tham tri

Nhân Cụ ốm nặng hắn thì luôn thăm

Hầu hạ, chăm sóc đêm ngày

Để lấy lòng Cụ, chờ ngày tiến thân.

 

Trung Tá - gián nghị Đại thần

Là người tài đức rất cần mai sau.

Những ngày Cụ bị ốm đau

Ông bận việc nước không mau thăm đều

Nhưng khi tiến cử chớ trêu

Trung Tá Cụ tiến, không nêu Tán Đường

Thái hậu thấy sự lạ thường

Hỏi Người sao bỏ lẽ thường xưa nay

Cụ bèn thẳng thắn tâu bày:

"Cần người chăm sóc, tôi cử ngay Tán Đường

Còn muốn đất nước kỷ cương

Ngoài Trần Trung Tá không người nào hơn"!

Tấm gương trung nghĩa vẹn tròn

Đức, Nhân, Trí, Dũng mãi còn khắc ghi

Công  lao Cụ thật nhất nhì

Ví như Tể tướng uy nghi Đạo Thành

So Lý Thường Kiệt sánh ngang

Đương thời còn ví: Cụ bằng Khổng Minh

 

Đất nước phát triển thanh bình

Bởi do đời Cụ nhiệt tình hiến dâng

Thẳng ngay sáng tận chín tầng

Phò giúp nhà Lý tận trung ba đời

Chẳng ai chống được mệnh Trời

Cuối hè năm ấy Cụ thời đi xa

Toàn dân trên khắp nước ta

Tiếc thương, đau xót, khóc òa: Cụ ơi !

Vua Cao Tông cũng kêu Trời

Ba ngày niệm Phật cùng thời ăn chay

Lại bỏ triều thiết bảy ngày

Để tang kính trọng, bấy nay chưa từng

Bao ngày nước mắt rưng rưng

Nhiều nơi đã lập Đền trưng cho Người.

 

Hạ Mỗ phong cảnh đẹp tươi

Là nơi mảnh đất đã sinh ra Người

Họ Tô sáng mãi bài ca

Tự hào là: con cháu - Đức Tô Hiến Thành.

 

22 tháng Giêng Đinh Dậu

  Tô Phạm Phú Xuyên