Tô Hiến Thành-danh nhân đất Việt


Nhân dịp kỷ niệm 915 năm Ngày sinh Đức Tô Hiến Thành (22 tháng Giêng Kỷ Mùi  1102 – 22 tháng Giêng Đinh Dậu 2017), ông Tô Hiền Lương ở Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội có làm 2 bài thơ Thất ngôn bát cú; xin trân trọng giới thiệu với bà con trong họ:

          Ghi tạc công ơn Đức Tô Hiến Thành:

          Thế kỷ XII có Đức Tô

          Triều đình, Họ Lý nổi cơ đồ

          Kiêm toàn văn võ đa mưu kế

          Đức trí - Hiền tài, xứng Họ Tô

          Long Xưởng lên ngôi sau xụp đổ

          Hoạn quan nổi loạn nạn tham ô

          Dấu vàng Thái hậu dùng mua chuộc

          Trung Tá thay tôi rạng Đức Tô

 

          Danh nhân Việt Nam – Đức Tô Hiến Thành:

          Ô Diên xa xưa đất quê ta

          Hạ Mỗ - Đức Tô rạng nước nhà

          Đức trí hiền tài như Cát Lượng

          Song toàn văn võ giúp vua Cha

          Ngoại xâm hung hãn tài mưu kế

          Tham nhũng nội xâm giỏi trị tà

          Chói lọi ngàn năm gương tỏa sáng

          Đức Tô sáng mãi nước non nhà.

                                                                    T. H. L