NGÃ BA ĐỒNG LỘC


Mấy mươi năm trước chính nơi này,

Mười cô gái đảm súng cầm tay.

Ngày đêm thường trực trên sườn núi,

San hố, đếm bom, gác máy bay.

          Một buổi chiều hè năm sáu tám*,

          Cả đàn quạ Mỹ kéo vào đây,

          Bom Mỹ trúng hầm, ôi khốc thảm,

          Mười trái tim hồng ngừng đập ngay.

Từ đấy dáng em càng dũng mãnh,

Chỉ đường ngàn vạn chuyến xe qua.

Ngã ba Đồng Lộc, quê Hà Tĩnh,

Danh thơm lừng lẫy khắp gần xa.

___________________________________________________                

* 16h ngày 24-7-1968, máy bay giặc Mỹ ném bom trúng hầm trú ẩn, giết chết 10 cô gái thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh.

 

TÔ BÁ TRỌNG