Vườn nhà


          Phố trước đêm ngày rầm rập xe

          Vườn sau rợp bóng lá xum xuê

          Chim về làm tổ đua nhau hót

          Nơi đất Hà thành thoáng bóng quê

 

          Sáng dắt tay “cô” bí bám giàn

          Rồi chống “cậu” chuối khỏi đổ ngang

          Chiều về, vun tưới cho đều khắp

          Khóm nhỏ, cây to gióng thẳng hàng

 

          Vào mùa, ổi chín thơm ngào ngạt

          Cành rủ, vàng ươm, nặng trĩu xoài

          Chùn nhãn ngọt lừ, lay láy hạt

          Cảnh ấy vườn nhà một sớm mai

                                  Ngày 6-7-2002

                                        T B T