Dòng sông mang tên Thần Long Đỗ

                           Tô Duy Phương

 

Dòng sông cổ chảy quanh Thăng Long,

Kẻ Chợ người xưa giữ vững dòng

Chảy Bắc sang Đông theo “tứ giác”1                             

Sông Tô mạnh mẽ tưới nhuần đồng

Từ Liêm, Vĩnh Thuận, Thanh Trì đến

Tạo thủy khơi Nhuệ2 qua Tô sông   

Chở nặng phù sa bồi đắp bãi

Hà Nội ngoại ô tốt tươi đồng

 

Sông Tô bắt nguồn từ sông Hồng

Phía Bắc hồ Tây cửa mở dòng

Cửa thứ sau Thiên Phù chảy đổ

Nguồn ra của một nhánh Tô sông

Bình thường nước chảy xuôi dòng Tô

Chảy tới sông Nhuệ từ sông Hồng

Lũ chuyển Tô3 ra Hồng4 chảy ngược

Dòng Tô thế nước cao hơn Hồng

 

Vào thu, tháng bảy năm Canh Tuất

Với chiến thuyền văn võ hộ đồng

Lý Thái5 theo dòng Tân6 cập bến                        

Dân vùng Bưởi đợi đón trên sông

Sông Tô Lịch chảy giao sông Thiên7

Ở ngã ba gần chợ, bến Hồng

Kẻ bán người mua sầm uất sống

Thuyền bè xuôi ngược chở trên sông

 

Thuyền xuôi bến Nứa căng buồm thông

Nhánh Thuỵ Chương8 bắt nguồn tạo sông

Chảy về Tây qua đền Voi Phục

Qua chợ Bưởi đổi hướng, thay dòng

Vào thời Lý hiệu Thiên Thuận thông

Khúc chảy từ Bưởi xuống phía đông

Cầu Giấy, Láng Thượng bên đối diện

Đền, chùa dựng lên khắp bên sông

Sông Tô chảy tiếp về các miền

Chảy qua Trung Hòa, Thịnh Quang tiền

Thượng Đình, Kim Lủ rồi Thanh Liệt

Dòng sông cạn tĩnh lặng nhiều niên

Dòng qua đất túc nho Trần triết

Vĩ đại Chu Văn An hiển hiền

Chảy tiếp Cầu Bươu vào với Nhuệ

Dòng Tô chảy mãi mãi không yên

 

Hai bờ phố dựng đông vui lên

Sớm sớm chiều chiều nhộn nhịp đền

Khấn vái hương hoa cầu phúc lộc

Dòng Tô lịch sử độ trì tên

Đại Kim tiếp giáp liền bờ bên

Bắc qua dòng Tô cầu Lủ  trên           

Dưới nước dòng sông lờ lững chảy

Chiều hôm bóng ngả hai bờ cây

 

Kim Giang cuộc sống từ xưa nay

Tưới nước dòng Tô hoa quả nẩy

Mọc lớn cây xanh đứng trụ vẫy

Dòng Tô tạo cảnh sống sum vầy./.

                  

                                                          Kim Giang 14/01/2018

___________________________

1)  Tứ giác nước

2) Sông Nhuệ

3) Sông Tô Lịch

4) Sông Hồng

5) Lý Thái Tổ 

6) Hồng Tân

7) Thiên Phù

8) Đầu phố Ngọc Hà