Hoa Đào phai Mậu Tuất

Sơn La đất Bắc rừng đào phai

Mốc bám thân đào cổ tạo trai

Nhánh nụ trên cành không búp lá

Xuân về tết đến nở đào phai

Thơm thơm mát mát chào ban mai
Nụ nở bung hoa sắc đào phai
Đỏ đỏ phai phai hoa cánh đẹp
Vàng vàng nhụy đọng phấn xuân khai

 

Xuân về thưởng thức hoa đào phai
Rực tỏa hương bay ngát ngát hoài

Tỏa rộng xung quanh ong bướm lượn

Đào phai nở đẹp những hoa tai
Nay về đất Thánh cùng đào đỏ

Sắc thái hoa phai lạ biệt khài

Bé bỏng cong cong hồng nhạt nhạt

Đào phai Mậu Tuất đẹp không hai.

 

                                                                Tô Duy Phương