DÒNG TỘC HỌ TÔ


Cây không có nước héo mòn
Sông không có nước vì Nguồn cạn khô
Người không có Tổ bơ vơ
Mênh mông nào biết bến bờ là đâu.

Bao năm ta đã tìm nhau
Chân trời góc bể biết đâu mà tìm
Bấy lâu đáy bể mò kim
Đến nay TÔ Họ đã tìm thấy nhau.

Công ai đã nối nhịp cầu
Sử vàng ai viết nên câu nghĩa tình.
Yêu nhau một khúc ruột liền
Thương nhau khắp cả ba miền thương nhau.

Anh em cùng giọt máu đào
Thương nhau dù có thế nào vẫn thương
Mốc son ghi dấu chặng đường.
Hai ba năm và một chương sách hồng.

Tìm ra nguồn cội Tổ Tông
Sinh ra con cháu Lạc Hồng hôm nay.
Tự hào mảnh đất rồng bay
Ngài Thần Tô Lịch hóahồn đất thiêng.

Nơi yên nghỉ của Tổ Tiên
Có bia các cụ, có thiên sử vàng
Họ Tô gió nội mây ngàn
Vui mừng con cháu vinh quang nước nhà.

                                                                                            Rua To Ki