Hồ Đại Lải


Hồ Đại Lải trong xanh dào dạt

Bốn bề cây, tràm giáp, rừng thông

Chiều nay một buổi nắng hồng

Bên nhau thả bước, vợ chồng dạo chơi

 

Đường quanh co chân đồi uốn lượn

Núi Thằn Lằn lưng hướng về Tây

Hai nhăm năm, bấy nhiêu ngày

Thời gian thấm thoát hôm nay lại về

 

Dạo xong rồi thỏa thuê bơi lội

Giữa đại ngàn đồi núi bao la

Đâu đâu cũng nước non nhà

Quê hương ta đó Xuân Hòa đẹp sao

 

Năm mươi năm, ngày nào còn nhớ

Bác Giáp về chỉ đạo đánh Tây

Thằn Lằn xác giặc phơi đầy

Di tích lịch sử nơi này chớ quên.

                                   Tô Phạm Phú Xuyên