Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03– CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015, chú Tô Quang Bộ - Chủ tịch Hội CCB phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương luôn gắn việc học tập và làm theo gương Bác trong việc thực hiện xây dựng Hội CCB vững mạnh – xuất sắc.
Thông tin họ Tô Việt Nam số 20 (năm 2016) đã có bài giới thiệu Chi họ tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; nhưng vừa qua, ông Tô Văn Nhuệ cung cấp thông tin cho biết, hiện ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh còn có hai chi họ Tô nữa; xin được tạm gọi là: Chi họ Tô thứ nhất và thứ hai.
Tôi có hai lần vào tỉnh Kon Tum và đều đến dòng sông Pô Kô huyền thoại. Dòng sông bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Linh, huyện biên giới Đắk Glei, chảy qua các vùng đất Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà, giữa Sa Thầy với thành phố Kon Tum rồi hợp với sông Đắk Bla tạo thành sông Sê San chảy sang nước bạn Căm pu chia. Lần thứ nhất tới Pô Kô tôi là chiến sĩ giải phóng quân của Mặt trận Tây Nguyên. Trong một đêm vượt sông, ánh trăng mở tỏ, tổ chiến đấu chúng tôi được người dẫn đường đưa lên một chiếc thuyền độc mộc. Lái thuyền là người đàn ông tuổi trung niên, mặc quân phục Tô Châu và đội chiếc mũ tai bèo như đã sờn rách. Anh khéo léo cho chiếc thuyền quay mũi rồi như cánh tên lao ra giữa dòng nước xiết. Sang bờ bên, người dẫn đường nói nhỏ: Mình qua sông Pô Kô đó. Chúng tôi giật mình thảng thốt: Có phải A Sanh đó không? Và câu hát trong bài “Người lái đò trên sông Pô Kô” thơ của Mai Trang do nhạc sĩ Cẩm Phong soạn nhạc lại ngân lên: