CHI HỌ TÔ XUÂN THÔN LIỄU NGOẠI, XÃ KHÁNH HÀ, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI


                          Hát trống quân ngày xuân ở xã Khành Hà, Thường Tín (Ảnh TL)

          Là một trong những chi họ lớn nhất thôn Liễu Ngoại. Ở làng Khánh Vân cùng xã Khánh Hà có một chi họ Tô Xuân khá lớn nhưng  2 chi họ không có mối quan hệ huyết thống và cũng ít quan hệ giao hảo với nhau.

          Chi họ bị mất gia phả nên không biết Thủy tổ tên là gì, từ đâu về Liễu Ngoại định cư từ bao giờ. Theo lời truyền lại thì chi họ có từ khi lập làng. Chi họ đến nay được hơn 10 đời nên phán đoán ông Tổ về đây định cư khoảng cuối thế kỷ 17, có thể cùng thời với ông Tổ của Họ Tô Xuân làng Khánh Vân.

          Vì vậy 2 chi họ vẫn nên tìm hiểu xem xa xưa có mối quan hệ gì với nhau không.

          Chi họ hiện nay ở quê có 60 hộ, với 120 đinh (khoảng 300 nhân khẩu). Ngoài ra còn có 10 hộ định cư ở tỉnh ngoài như Vĩnh Phúc, thành phố Hồ Chí Minh.

          Số sống ở quê chủ yếu là làm nông nghiệp. Ngoài ra có một số nghề phụ khác: Làm mộc, làm hàng sắt và buôn bán nhỏ. Kinh tế đủ ăn, không có hộ nghèo.

          Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, chi họ có khoảng 30 người tham gia lực lượng vũ trang, có 1 liệt sĩ chống Pháp và 4 liệt sĩ chống Mỹ.

          Chi họ trước đây có nhà thờ. Ông Trưởng họ kinh tế khó khăn bán cho người trong họ. Ông Trưởng họ mất, con còn nhỏ nên giao cho ông Tô Xuân Hậu 55 tuổi là con nhà chú lo việc họ. Ban thờ Tổ hiện nay đặt ở nhà ông Hậu.

          Hằng năm giỗ Tổ vào ngày 7 tháng Giêng và 26 tháng Chạp âm lịch.

          Tô Xuân Hậu