Cung cấp thêm tư liệu về một số nơi thờ Thái Uý Tô Hiến Thành

Bản thần phả ở miếu Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ghi: có 72 nơi thờ Thái Uý Tô Hiến Thành . Dựa theo tư liệu cuốn :”Danh nhân Tô Hiến Thành: cuộc đời và sự nghiệp” do Sở văn hóa thông tin Hà Tây xuất bản 1999 cho chúng ta biết một số tư liệu sau:

- Huyện  Vĩnh Bảo, Hải Phòng có 4 nơi : Cổ Am, Tiên Am, Đông Am, Lạng Am( trang 140).

- Huyện Gia Viễn,  Ninh Bình có 5 nơi ( trang 135).

- Huyện  Tĩnh Gia, Thanh Hóa có 3 nơi: Làng Vích, Lạch Trường, Đa Văn ( trang 47)

- Huyện Thanh Trì, Hà Nội có 3 nơi:  Ích Vịnh, Quỳnh Đô, Lạc Thị ( trang 113).

- Thái úy Tô Hiến Thành được thờ ở Văn Hiến đường xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng.

Ngoài những tư liệu đã nêu trên, chúng tôi cung cấp thêm một số nơi thờ Thái úy được lưu ở iện thông tin khoa học xã hội. Chúng tôi cung cấp cả số trang chữ Hán, chữ Việt và mã kho để tiện cho việc nếu nơi nào cần sao chụp.

1. Giầu( tên Nôm) lang Trạm Dzu, tổng An Trang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương_1938

            4 trang tiếng Hán , 4 trang tiếng Việt, 8 đạo sắc phong.

            1 nhân thần: Hiến Thành

            Q4◦18/ IV/ 26

2. Làng Viễn Lang

            Phủ Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương_26 trang

            3 nhân thần, Cao Bá Trường, Tô Hiến Thành, Trần Quốc Tuấn

            Q4◦18/ IV/ 25

3. Làng Phá Lãng

            Huyện Long Tài, tỉnh Bắc Ninh_1938

            21 trang tiếng Hán, 2 trang tiếng Việt: 1 sắc phong + 1 thần tích

            4 nhân thần: Tô Hiến Thành, Đông Hải,Hiển Ứng Linh Quốc,Thiên sư             Lương Bạt

             Q4◦18/ IV/ 42

4. Làng Triếng ( tên Nôm) làng Trình Khê

           Tổng Phá Lãng, phủ Lang Tài, tỉnh Bắc Ninh_1938

           15 tiếng Hán, 6 tiếng Việt: 1 danh sắc phong, 1 thần tích

            1 nhân thần: Tô Hiến Thành                      

            Q4◦18/ IV/ 42

                                                                                                  Đào Tố Uyên sưu tầm