Trường Chính trị Tô Hiệu nỗ lực đào tạo nguồn cán bộ cho thành phố Cảng


 

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao Bằng công nhận Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn mức 1.

          Chiều 4/5/2023, tại Hải Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Hải Phòng đã phối hợp tổ chức trao Bằng công nhận Trường Chính trị Tô Hiệu (Hải Phòng) đạt chuẩn mức 1 và kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập trường (3/5/1950-3/5/2023).

          Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng đại diện một số bộ, ngành trung ương, thành phố Hải Phòng và lãnh đạo Trường Chính trị các địa phương trong khu vực.

          Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu (Hải Phòng) Nguyễn Kim Pha cho biết, Trường được vinh dự mang tên đồng chí Tô Hiệu, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, Ủy viên Thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Liên tỉnh B, kiêm Bí thư Thành ủy Hải Phòng những năm 1938, 1939.

                        Trường Chính trị Tô Hiệu (Hải Phòng).

          Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, Trường Chính trị Tô Hiệu đã và đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

          Hiện, nhà trường đã từng bước đa dạng hóa loại hình, quy mô và phương thức hoạt động, hướng việc đào tạo, bồi dưỡng đến nhiều nhóm đối tượng cán bộ, công chức khác nhau, đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng nhiều mặt cho đội ngũ cán bộ của thành phố.

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, sự phối hợp của sở, ngành, góp phần để Trường Chính trị Tô Hiệu sớm đạt chuẩn mức 1.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

          Đây cũng là trường nằm trong tốp đầu các trường chính trị của cả nước được công nhận chuẩn hóa mức 1 sau hai năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư.

          Kết quả này càng có ý nghĩa hơn khi Trường Chính trị Tô Hiệu được công nhận với nhiều tiêu chí vượt chuẩn mức 1 và là trường kiểu mẫu về cơ sở vật chất đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm thành lập trường.

          Đồng thời, Trường Chính trị Tô Hiệu cũng là một trong những trường đảng đi đầu trong đổi mới công tác đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên và tăng cường nghiên cứu khoa học.

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đây là kết quả kế thừa sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường qua các thời kỳ; sự quan tâm của Thành ủy Hải Phòng; sự chỉ đạo chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, cùng hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý các cấp theo hướng chuẩn hóa.

          Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc phấn đấu đạt chuẩn đã khó, nhưng việc giữ chuẩn và phấn đấu chuẩn mức 2 còn khó hơn.

          Đồng chí mong rằng, Thành ủy Hải Phòng và nhà trường cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát những tiêu chí để đầu tư, bố trí nguồn lực, nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, kỷ luật, kỷ cương, lan tỏa văn hóa trường Đảng…, phấn đấu để Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025, trước ba năm so với dự kiến ban đầu.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn mức 2 sớm trước thời gian quy định.

          Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố Hải Phòng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ. Một phần quan trọng của nhiệm vụ đó được giao cho Trường Chính trị Tô Hiệu.

          Hiện, thành phố đang nỗ lực thực hiện xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị.

          Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố càng quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ có chất lượng cao nhằm phục vụ cho tiến trình xây dựng và phát triển thành phố.

          Đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị Trường Chính trị Tô Hiệu cần xác định rõ việc đặt ra các mục tiêu phấn đấu sớm đạt chuẩn mức 2 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư.

          Thành phố sẽ luôn dành sự quan tâm và những nguồn lực đầu tư xứng đáng cho trường để hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

          Ngô Quang Dũng (Báo Nhân Dân)