Các chi họ tại : Thái Bình

  Chi họ Họ TôThượng Tầm - xã Đông Hoàng - Huyện Đông Hưng