DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐÃ GÓP TIỀN LÀM SÁCH HỌ TÔ VIỆT NAM TRONG QUÝ IV-2013

1.              

Bản quản lý đền Văn Hiến

1.000.000

2.              

Tô Hiến Lưỡng, họ Tô xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội

500.000

3.              

Chi họ Tô thôn Đông Thượng, xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội

500.000

4.              

Tô Hồng Toản, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

1.000.000

5.              

Chi họ Tô Thái Hòa, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

500.000

6.              

Tô Hồng Cường, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

1.000.000

7.              

Tô Nhãn, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

1.000.000

8.              

Tô Hồng Khoái, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

1.000.000

9.              

Tô Hữu Thuận, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

1.000.000

10.             

Tô Đông Huy, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

1.000.000

11.             

Tô Văn Liệu, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

500.000

12.             

Tô Anh Bộ, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

1.000.000

13.             

Chi họ Tô Xóm 4, Tây An, Tiền Hải, Thái Bình

1.000.000

14.             

Tô Văn Bình, Trung Tiến, Tây An, Tiền Hải, Thái Bình

1.000.000

15.             

Chi họ Xóm 4 xã Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình

1.000.000

16.             

Tô Xuân Thu, Tây Phong, Tiền Hải, Thái Bình

1.000.000

17.             

Chi họ Tô Nguyễn, thôn Đông, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình

1.000.000

18.             

Chi họ Tô xã Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình

1.000.000

19.             

Tô Xuân Lừng, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình

1.000.000

20.             

Tô Xuân Cử, Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình

1.000.000

21.             

Tô Thi Sỹ, Nho Lâm, Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình

1.000.000

22.             

Tô Bá Nhập, Tam Đồng, Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình

1.000.000

23.             

Chi họ Tô thôn Tam Đồng, Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình

1.000.000

24.             

Tô Bá Sảo, Tam Đồng, Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình

1.000.000

25.             

Tô Hạnh, Bao Hàm, Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình

1.000.000

26.             

Chi họ Tô Bao Hàm, Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình

1.000.000

27.             

Chi họ Tô xã Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình

1.000.000

28.             

Tô Văn Thế, Thọ Khê, Cộng Hòa, Hưng Hà, Thái Bình

1.000.000

29.             

Tô Văn Khánh, Thọ Khê, Cộng Hòa, Hưng Hà, Thái Bình

1.000.000

30.             

 Chi họ Tô Văn, thôn Thọ Khê, Cộng Hòa, Hưng Hà, Thái Bình

1.000.000

31.             

Tô Duy Bình, Ban tổ chức tỉnh ủy Đắc Nông

1.000.000

32.             

Tô Nguyễn Đính, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

100.000

33.             

Tô Thị Lan, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

500.000

34.             

Tô Thị Chính, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

100.000

35.             

Tô Đình Chi, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

200.000

36.             

Tô Vương Hiển, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

1.000.000

37.             

Tô Thị Hương, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

100.000

38.             

Tô Hữu Lãm, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

1.000.000

39.             

Tô Thị Điệp, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

1.000.000

40.             

Kiều Thị Loan, Quỳnh Lưu, Nghệ An tại Hải Phòng

1.000.000

41.             

Tô Đình Tú, Lưu Hạ, Kinh Môn, Hải Dương tại Hải Phòng

1.000.000

42.             

Tô Thị Lệ Thủy, Lưu Hạ, Kinh Môn, Hải Dương tại Hải Phòng

1.000.000

43.             

Tô Quốc Trịnh, Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình tại Hà Nội

1.000.000

44.             

Tô Xuân Bách, làng Nguyễn, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

1.000.000

45.             

Một số người họ Tô làng Nguyễn, Nam Trực, Nam Định

700.000

46.             

Tô Xuân Du, làng Nguyễn, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

500.000

47.             

Tô Xuân Tín, làng Nguyễn, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

1.000.000

48.             

Chi họ Tô làng Nguyễn, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

1.000.000

49.             

Tô Văn Sáu, Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

1.000.000

50.             

Tô Đăng Hậu, Phong Cốc, Yên Hưng, Quảng Ninh

1.000.000

51.             

Ban liên lạc họ Tô tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu

2.000.000

52.             

Tô Ngọc Thành, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

500.000

53.             

Tô Văn Cẩm, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

1.000.000

54.             

Tô Hồng Sơn, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

500.000

55.             

Tô Thị Kịp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

1.000.000

56.             

Tô Lớn, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

1.000.000

57.             

Tô Văn Oanh, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

1.000.000

58.             

Tô Văn Đang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

500.000

59.             

Tô Văn Nhung, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

500.000

60.             

Tô Thị Phụng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

1.000.000

61.             

Tô Thị Nga, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

1.000.000

62.             

Tô Văn Dương, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

500.000

63.             

Tô Thanh Bình, Mỹ Tài, Phú Mỹ, Bình Định tại Đắc Lắc (lần 2)

2.000.000

64.             

Tô Quốc Hưng, Phố Điệp, Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên

1.000.000

65.             

Tô Viết Kẻn, Phố Điệp, Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên

1.000.000

66.             

Tô Văn Hoằng, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình tại Thái Nguyên

1.000.000

67.             

Tô Hữu Thanh, Xóm 4, Tân Minh, Đại Từ, Thái Nguyên

500.000

68.             

Tô Phúc Bình, Bản Ngoại, Đại Từ, Thái Nguyên

1.000.000

69.             

Tô Đằng, Xóm 12, Tân Minh, Đại Từ, Thái Nguyên

1.000.000

70.             

Tô Văn Dương, Đông Lâm, Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình tại Vũng Tầu

10.000.000

71.             

Tô Văn Thủ, Hạ Lang, Cao Bằng tại Thái Nguyên

1.000.000

72.             

Tô Anh Tuấn, Bao Hàm, Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình tại Thái Nguyên

1.000.000

73.             

Tô Hữu Nghị, Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình tại Thái Nguyên

1.000.000

74.             

Tô Thị Mai, Hạ Lang, Cao Bằng tại Thái Nguyên

1.000.000

75.             

Ban liên lạc họ Tô tỉnh Thái Nguyên

1.000.000

76.             

Tô Ngọc Thủy, phó trưởng ban liên lạc họ Tô TP. Thái Nguyên

500.000

77.             

Tô Vĩ Bình, Tiên Trường, Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên

500.000

78.             

Tô Văn Huệ, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình tại Hà Nội

1.000.000

79.             

Tô Việt Cường, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình tại Hà Nội

2.000.000

80.             

Tô Hạt Danh, họ Tô Nam Bộ

1.000.000

81.             

Tô Đông Thông, Mai Vĩnh, Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế

2.000.000

82.             

Tô Ngọc Nghiệm, Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng

1.000.000

83.             

Tô Tử Hạ, Cát Minh, Phù Cát, Bình Định tại Hà Nội

1.000.000

84.             

Tô Hữu Định, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình tại TP Hồ Chí Minh

10.000.000

85.             

Tô Văn Sâm, Bao Hàm, Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình tại Hà Nội

3.000.000

86.             

Tô Đình Tuấn, họ Tô Bình Định, Trưởng ban Kinh tế Báo SGGP

2.000.000

87.             

Chi họ Tô Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang

1.000.000

88.             

Chi họ Tô xã Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định

1.000.000

89.             

Tô Văn Chương, Tây An, Tiền Hải, Thái Bình

200.000.000

90.             

Tô Văn Hàng, Lưu Hạ, Kinh Môn, Hải Dương

500.000

91.             

Tô Xuân Hòa, Thượng Vũ, Kinh Môn, Hải Dương

500.000

92.             

Tô Năng Mẫn, Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương

500.000

93.             

Tô Đức Hồng, Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương (lần 2)

500.000

94.             

Tô Anh Thái, Pháp Chế, Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương

1.500.000

95.             

Tô Thuận, An Thủy, Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương

500.000

96.             

Tô Anh Minh, Chu Đậu, Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương

500.000

97.             

Tô Huy Vấn, Thanh Đoài, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An (lần 2)

1.000.000

98.             

Tô Văn Nhụ, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình

10.000.000

99.             

Tô Hà (nữ), Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình tại Hà Nội

5.000.000

100.          

Tô Văn Dần, thị trấn Phúc Thọ, Hà Nội

2.000.000

101.          

Tô Văn Như, An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang

1.000.000

102.          

Tô Kiều Thẩm, An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang tại Hà Nội

1.000.000

103.          

Tô Đức Hạ, Chế Nhuệ, Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ

1.000.000

104.          

Tô Thị Điền, Chế Nhuệ, Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ tại Hà Nội

1.000.000

105.          

Tô Kim Môn, Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ

500.000

106.          

Tô Văn Hùng, Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương tại Hà Nội

2.000.000

107.          

Tô Hùng Thái, Đồn Điền, Quảng Xương, Thanh Hóa tại Hưng Yên

1.000.000

108.          

Chi họ Tô Văn, Yên Thái, Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội

1.000.000

109.          

Tô Văn Dực, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình tại Hà Nội

1.000.000

110.          

Tô Bá Cảnh, Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội

1.000.000

111.          

Tô Nguyễn Quang Đại, Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình tại Hà Nội

1.000.000

112.          

Tô Văn Thư, Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình

1.000.000

113.          

Tô Hồng Hải, Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An

5.000.000

114.          

Tô Lâm, Xuân Cầu, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên tại Hà Nội

10.000.000

115.          

Tô Dũng, Xuân Cầu, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên tại Hà Nội

10.000.000

116.          

Tô Văn Bộ, Đào Xá, Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên

1.000.000

117.          

Chi họ Tô làng Hoành Nhị, Giao Thủy, Nam Định

1.000.000

118.          

Tô Đức Hạnh, Đại Trà, KIến Thụy, Hải Phòng

1.000.000

119.          

Tô Đình Vũ, Lưu Hạ, Kinh Môn, Hải Dương tại Hải Phòng

1.000.000

120.          

Ngô Thị Thành, Đầm Hà, Tiên Yên, Quảng Ninh tại Hải Phòng

1.000.000

121.          

Tô Kinh Luân, Lục Độ, Cát Hải, Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh

1.000.000

122.          

Tô Đình Bảng, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

1.000.000

123.          

Tô Đình Xương, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

500.000

124.          

Tô Đình Hồi, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

200.000

125.          

Tô Đình Bản, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000

126.          

Tô Đình Diễn, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000

127.          

Tô Đình Tiến, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000

128.          

Tô Đình Mạnh, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000

129.          

Tô Đình Giảng, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

50.000

130.          

Tô Đình Canh, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

50.000

131.          

Tô Đình Minh, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

50.000

132.          

Tô Đình Kỷ, Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

50.000

133.          

Chi họ Tô Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng

700.000

134.          

Tô Văn Giua, An Nội, Thủy Nguyên, Hải Phòng

1.000.000

135.          

Chi họ Tô An Nội, Thủy Nguyên, Hải Phòng

500.000

136.          

Tô Đình Phương, Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi

2.000.000

137.          

Tô Đình Nghĩa, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình tại Hà Nội

2.000.000

138.          

Tô Nguyệt Nga, Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình tại TP. Hồ Chí Minh  

2.000.000

139.          

Tô Văn Thanh, Thọ Khê, Cộng Hòa, Hưng Hà, Thái Bình

500.000

140.          

Tô Thị Tuyết Mai, Tây An, Tiền Hải, Thái Bình tại Huế

1.000.000

141.          

Tô Văn Hải, Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội

2.000.000

142.          

Tô Tám, Thanh Chương, Nghệ An tại KonTum

500.000

143.          

Chi họ Tô Đại Trà, Kiến Thụy, Hải Phòng

500.000

 

Tổng cộng:

383.200.000đ

 

(Ba trăm tám mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng)

Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam xin chân thành cảm ơn!

 

THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC

HỌ TÔ VIỆT NAM