Chi họ có 40 nhánh sống ở quê An Trường hiện nay là các nhánh 3, 5, 6, 8, 9, 10 với 45 hộ, 128 nhân khẩu. Các nhánh 1, 2, 4, 7 và một số gia đình của các nhánh ở quê do chiến tranh ly tán, do đi làm ăn định cư ở các địa phương như Thành phố Quảng Ngãi, Thành phố Hố Chí Minh, khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Nghệ An, Bình Định, Bến Tre số hộ, số nhân khẩu khá đông chưa thống kê được cụ thể.
Theo lời ông bà truyền lại, vào khoảng năm 1810, có 4 người Họ Tô là Tô Trọng Sầm, Tô Trọng Diệm, Tô Trọng Khoản, Tô Trọng Hoạch sinh cơ lập nghiệp tại tổng Đại Trà. Các cụ từ đâu đến không ai được rõ. Quan hệ thứ bậc giữa bốn người do không có gia phả để lại nên không biết được ai là anh, ai là em.
Còn riêng chi Họ Tô xã Thạch Bằng từ các ông tổ Tô Bá Hàn, Tô Bá Hán, Tô Bá Đợn đến nay đã được 15 đời, có 61 hộ và 202 nhân khẩu. Nghề nghiệp chính là nông nghiệp. Là xã nghèo của huyện Lộc Hà nên kinh tế chỉ đủ ăn.
Cụ Tô Đắc Thọ được suy tôn là Thủy tổ của Chi họ Tô Đại Bình, huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh, đến nay đã qua 11 đời con cháu. Tính đến năm 2012 tổng số hộ có 140 hộ với 560 nhân khẩu. Trong đó nam có 270 người, nữ 290 người. Ngoài một số hộ sống tại xã Đại Bình và một số chuyển sống ở huyện Đầm Hà, Quảng Ninh, một số con cháu Họ Tô Đại Bình chuyển đi sống ở các tỉnh, thành phố khác: Thành phố Hạ Long, Hải Phòng,Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo lời các cụ truyền lại, vào đầu thế kỷ 18 cụ Tổ Họ Tô từ tỉnh Hải Dương, không biết xã, huyện nào, di cư về làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương, nay là thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
Đến nay chi Họ Tô 1, có 11 đời, sinh sống tại đất làng văn hóa Trung Am. Chi họ có 103 hộ và 335 nhân khẩu. Ngoài ra con ở các tỉnh: Quảng Ninh có 6 hộ 21 nhân khẩu Thành phố Hồ Chí Minh có 4 hộ và 12 nhân khẩu.
Thủy tổ chi Họ Tô Duy thôn Lạc Đạo là cụ Tô Duy Bách. Tính từ Thủy Tổ Tô Duy Bách đến các thế hệ mới sinh, chi họ đã truyền kế được bảy đời. Với tổng số “đinh” của chi họ mới hơn 30 người.
Như vậy, Họ Tô ấp Tân Phong, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam tính từ cụ Thủy tổ cho đến thế hệ con cháu mới sinh ngày nay là 7 đời. Số con cháu hiện còn và tổng số hộ chưa có số liệu thống kê.
Thủy tổ là cụ Tô Ích Ruật, Thủy tổ bà không biết họ tên. Thủy tổ từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đến định cư vào khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, là dân tộc Tày. Từ Thủy tổ chi họ đến nay đã phát triển đến đời thứ 12 với 103 hộ và 428 nhân khẩu.
Người thành đạt của Họ Tô huyện Trần Đề là ông Tô Bên, đời thứ hai của chi họ Tô (con đầu ông Tô Súa), với 34 tàu đánh cá và tất cả con cháu Họ Tô đều được quan tâm, giúp đỡ khi đánh cá trên các con tàu của dòng họ.