Hình ảnh : BLL-Họ Tô đi điền dã tại tỉnh Nam Định 2010
  • Trao đổi với chi họ Tô tại Ý Yên - Nam Định
  • Chụp ảnh lưu niệm tại Ý Yên
  • Đền thờ Tô Trung Từ con đức Tô Hiến Thành tại Nam Định
  • Điện Thờ Tô Trung Từ