Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia phát huy sức trẻ, sáng tạo và tâm huyết trong Hội nghị Viên chức - Người lao động 2023


           Bà Tô Thị Thu Hương - Giám đốc trung tâm, phát biểu tại Hội nghị

          Ngày 10/03/2023, Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia đã long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm 2023, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Viên chức – Người lao động năm 2022; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thành công nghị quyết năm 2023; đồng thời Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2022.

          Tới dự Hội nghị, về phía Công đoàn cấp trên có đồng chí Tăng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bá Minh - Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Về phía Trung tâm có bà Tô Thị Thu Hương - Giám đốc trung tâm; ông Phạm Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn; Ông Đặng Đình Trường - Phó Giám đốc Trung tâm; BCH Công đoàn Trung tâm cùng toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

          Tại Hội nghị, ông Đặng Đình Trường đã trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và kiểm điểm việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm. Kết quả công tác năm 2022 cho thấy trong năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19 nhưng Trung tâm vẫn cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như các nhiệm vụ đột xuất Bộ giao. Trên cơ sở đó, Trung tâm xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ông Đặng Đình Trường trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và kiểm điểm việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm

         Tiếp theo đó, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung lắng nghe bốn báo cáo, bao gồm: (1) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; (2) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ thanh tra nhân dân năm 2023; (3) Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm; (4) Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế nâng lương trước thời hạn.

Ông Phạm Quốc Hoàn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm trình bày tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

          Sau khi lắng nghe các báo cáo, Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến và bầu các thành viên của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới. Được sự tín nhiệm và nhất trí cao, các đồng chí Ngô Minh Điệp, Phùng Thị Anh, Lê Thanh Hương, Nghiêm Xuân Long và Nguyễn Minh Thi đã đạt được số phiếu bầu cao nhất và trở thành thành viên của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

          Đồng chí Tô Thị Thu Hương, - Giám đốc trung tâm đã gửi lời chúc mừng và đề nghị các đồng chí trong Ban thanh tra nhân dân đoàn kết nhất trí, phát huy kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, tích cực triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định để góp phần xây dựng Trung tâm phát triển vững mạnh.

                              Tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân

          Ở phiên trao đổi, thảo luận, với tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn cũng như nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề cập định hướng phát triển của Trung tâm. Các nội dung được tập trung thảo luận là hoạt động tuyển dụng viên chức, hoạt động đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ viên chức và người lao động… Đại diện các phòng chức năng trình bày, tiếp thu, giải trình các ý kiến liên quan đến các hoạt động của đơn vị.

                                  Thảo luận lấy ý kiến đóng góp

          Tới tham dự với Hội nghị, bà Tăng Thị Hoa đã thay mặt Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm năm 2022, bà cho biết Trung tâm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch năm 2022 và khẳng định được sự cố gắng nỗ lực trong thời gian qua, đã tạo ra một đội ngũ lao động chất lượng cao.

     Bà Tăng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

         Toàn thể viên chức và người lao động trong toàn đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, góp phần xây dựng đơn vị lớn mạnh, phát triển bền vững; tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các chỉ tiêu trong Giao ước thi đua đã ký giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn.

                 Ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn

           Theo Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia