CHI HỌ TÔ THÔN KIM ĐẬU, XÃ LẠC LONG, THỊ XÃ KINH MÔN, TỈNH HAI DƯƠNG


                     Một góc xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn ngày nay (Ảnh TL)

          Chi Họ Tô thôn Kim Đậu, xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Thủy tổ là Tô Văn Dưỡng, Tổ bà Bùi Thị Tiến. Cụ Tổ Tô Văn Dưỡng và Tổ bà Bùi Thị Tiến chính quê Nam Định di cư  sang đất Kim Đậu năm 1863, đến nay đã được 150 năm. Chi họ có 7 hộ, 30 nhân khẩu. Tính từ cụ Thủy tổ Tô Văn Dưỡng đến hậu duệ hiện nay là 5 đời.

          Từ ngày sang lập nghiệp đến năm 1951 làm nghề thợ rèn. Năm 1951 có 5 thanh niên đi bộ đội kháng chiến chống Pháp. Năm 1959 phục viên, lúc đó chi họ được chia ruộng, mỗi nhân khẩu được chia 400m2 nên chuyển làm ruộng và làm thêm nghề rèn là nghề phụ. Đời sống trung bình khá, không có hộ nghèo.

          Chi họ mới có 1 người tốt nghiệp đại học. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ con cháu Họ Tô Kim Đậu, xã Lạc Long, huyện Kinh Môn đã có 9 người tham gia lực lượng vũ trang, có 1 liệt sĩ và 1 thương binh. Đặc biệt có gia đình ông Tô Văn Sang và bà Trần Thị Kĩnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, vì có 5 người con tham gia kháng chiến, trong đó có 1 người con là liệt sĩ.

          Tô Văn Sự