Tỉnh Kon Tum: Tổng kết 10 năm thực hiện NQTW8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới


          Sáng 20/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

                                          Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT

          Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.

          10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xác định tại Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và Chương trình số 75-CTr/TU của Tỉnh ủy Kon Tum. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được đầu tư xây dựng ngày càng vững chắc.

                                        Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.Ảnh: HT

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận những kết quả tỉnh Kon Tum đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                       Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HT

          Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Trang tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm. Qua đó, sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt kết quả cao hơn nữa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, 10 năm qua, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; tập trung phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những nỗ lực đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của tỉnh ở mức khá; thu ngân sách trên địa bàn năm sau tăng hơn năm trước; an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững.

         Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số nội dung để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, nỗ lực giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

          Hoài Tiến (Kon Tum)