Họp Hội đồng thẩm định Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng đạt chuẩn mức 1


                         Đại biểu dự họp

          Chiều ngày 21/4/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn mức 1. Đây là trường chính trị thứ 4 trong cả nước được thẩm định đạt chuẩn mức 1 sau Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Nghệ An, Vĩnh Phúc. Giáo sư, Tiến sĩ (GS,TS) Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện dự và chủ trì hội nghị.

          Cùng dự có các đồng chí: Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng. 

           Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự họp có: PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng; GS,TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên Hội đồng; Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng; Vũ Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; và các đồng chí thủ trưởng các đơn vị chức năng tại Học viện: Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Thanh tra Học viện; 

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị đã trình bày báo cáo Kết quả khảo sát, kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn mức 1. Báo cáo chỉ rõ, Hồ sơ đề nghị công nhận Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn mức 1 bảo đảm đúng quy định; Minh chứng cho các chỉ tiêu được sắp xếp theo 6 nhóm tiêu chí của Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. 

           Về kết quả các tiêu chí, Trường Chính trị Tô Hiệu đã đạt 6/6 tiêu chí với 55 chỉ tiêu, với nhiều chỉ tiêu vượt chuẩn, như: chỉ tiêu 97,14 % đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn từ Thạc sĩ trở lên; 94,28% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, v.v.. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại Hội nghị 

          Phát biểu tại hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp Học viện khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đạt chuẩn với các trường chính trị nói riêng, trong công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung.  

          Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thành ủy Hải Phòng đối với việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư; sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức 1.

          Để Trường Chính trị Tô Hiệu tiếp tục phát triển, sớm đạt chuẩn mức 2, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để nhà trường giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường phải thường xuyên trau đồi đạo đức, chuyên môn nghề nghiệp, giữ vững tính tiền phong, gương mẫu, khẳng định rõ sắc thái giảng viên trường Đảng.

    Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết: Trường Chính trị Tô Hiệu được xác định là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ duy nhất của thành phố; vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy rất quan tâm đến việc xây dựng Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn theo Quy định 11 của Ban Bí thư; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo Nhà trường chủ động rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo Quy định 11 của Ban Bí thư.

          Đồng chí trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, hướng dẫn thành phố Hải Phòng nói chung và Trường Chính trị Tô Hiệu nói riêng trong quá trình xây dựng trường chuẩn mức 1; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn mức 2, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho thành phố.

          Tại Hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, đúng quy định, căn cứ vào các số liệu, minh chứng trong Hồ sơ, 100% đại biểu dự họp đã đồng ý đề nghị công nhận Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn mức 1.

                          PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại Hội nghị

                    Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại hội nghị

          Theo Cổng TTĐT Học viện quốc gia Hồ Chí Minh