Tăng cường phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với Công an Quận 1 trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Quang cảnh Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2023 – 2025

          Chiều 11/5/2023, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 phối hợp Công an Quận 1 (thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2023 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy; Hoàng Thị Tố Nga -  Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

          Kế hoạch được xây dựng nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an Quận 1 với Ban Tuyên giáo Quận ủy trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo sự chủ động và sự thống nhất trong chỉ đạo, phát triển, triển khai thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến hai đơn vị. Từ đó, nâng cao ý thức, phụ trách, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị Quận 1 nói chung, lực lượng Công an Quận 1 nói riêng về thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

          Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, đồng chí Tô Thị Bích Châu đề nghị hai đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và Nhà nước, của Quận ủy và UBND Quận 1 về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay.

          Minh Nhiên (Thanhuytphcm.vn)