Chúc văn mừng Hội nghị Họ Tô Hà Nội

Kính cáo Thượng Thủy tổ họ Tô Việt Nam,

Thưa các vị cao niên, bà con đồng tộc.

Nhân ngày đầu Hạ,

Nắng đẹp bốn phương trời rạng rỡ,

Hào khí Thăng Long ngàn năm lịch sử,

Với giang sơn bốn ngàn năm hùng khí cội nguồn,

Muôn chi họ Tô luôn hướng về thủy tổ,

Từ Lạc Việt, Đại Việt đến Việt Nam trường tồn,

Bao thế hệ hậu duệ họ Tô bất khuất kiên cường.

Nay mừng họ Tô!

Cây có cội nên thân cao to, nhiều cành,

Đất có thành hoàng nên đất mới an lành,

Nước có nguồn nên sông rộng ra biển khơi,

Trời có cao nên núi, non trùng điệp,

Rừng có xanh nên chim đậu đầy cành.

Sử sách ghi danh nhân thần Tô Lịch,

Vua Lý tôn thần làm Quốc đô Định bang thành hoàng Đại vương.

Sau Tô Lịch, tộc Tô khai dòng ở Long Đỗ,

Dựng xóm, thôn, nhà ở bên bờ sông Tô.

Và thời đó!

Nhà Đường đưa quân sang đô hộ,

Nguyên Hỷ, Cao Biền khiếp vía lo,

Không xây nổi thành, cầu nhờ Tô Lịch.

Người dăn dạy các quan đô hộ,

Nghe lời thần Tô mới xây được thành nhỏ,

Ở Thăng Long đất thiêng, an lành chim đỗ.

Rồi sau đó!

Dòng Tô tộc hiển danh ở Thăng Long,

Hậu duệ nối dõi ngày càng đông,

Hiền tài Tô tộc ngày càng thịnh,

Huynh đệ đồng lòng giữ non song,

Nhớ linh xưa!

Thời nhà Lý có bậc hiền nhân Tô Hiến Thành,

Đọc sách thánh hiền, hiểu sâu, biết rộng,

Rèn võ nghệ giỏi, thành tướng tài cao,

Cầm quân đuổi Ngưu Thống, Ai Lao,

Nên được Vua Lý Anh Tông phong thái úy.

Người đã tận tụy phò tá vua trẻ Lý Cao Tông.

Với tấm lòng trung quân ái quốc,

Người được phong vương, mọi miền đều biết,

Dạng danh Tô tộc ở Đại Việt.

Với Người Tô Hiến Thành!

Đức sánh càn khôn, tài xoay vũ trụ,

Xứng danh anh hùng, hào kiệt, trung kiên.

Rồi tiếp sau!

Hậu duệ của Tô Hiến Thành nối tiếp tổ tiên,

Tô Trung Từ bước tiếp bước đi lên,

Cầm quân giữ nước dưới thời Lý Huệ Tông,

Được vua phong Thái úy phụ chính,

Bảo vệ cung Ngự Thiên yên bình,

Làm dạng danh kinh thành Tô tướng quốc.

Và rồi!

Cụ  Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam,

Cùng toàn dân trường kỳ kháng chiến.

Trai họ Tô hào hùng lên đường cứu nước,

Hiển danh Tô Hiệu được lịch sử ghi.

Về Hà Nội!

Huynh đệ, tỷ muội nối gót ông cha qua các đời,

Đuổi giặc ngoại xâm khỏi bờ cõi,

Với bao tướng lĩnh dạng sáng ngời,

Đi vào lịch sử thời giữ nước,

Thời đại Hồ Chí Minh tuyệt vời.

Và ngày nay!

Sông Tô Lịch hai bờ vững chắc,

Được hậu duệ Tô tộc xây đắp.

Nhờ thừa hưởng ân đức Tổ tiên,

Nhờ thầy bạn chắp nối trăm miền,

Nhờ tài nghệ, học cao biết rộng,

Con, cháu họ Tô lập nhiều công.

Từ nghệ nhân, Tiến sỹ đến Giáo sư,

Tâm, đức vững đã ghi danh thời đại,

Cùng Hà Nội nghìn năm lịch sử,

Luôn phát huy trí tuệ họ Tô,

Để đền đáp công đức tiên tổ,

Và tri ân báo đáp thầy cô.

Đến hôm nay!

Trong ngày Hội họ Tô Hà Nội,

Toàn thể các chi họ về đây,

Chung lòng, tâm nguyện xây dựng họ,

Tìm về cội nguồn, hướng tới tổ tiên.

Thưa các vị !

Người cao niên đến thanh niên,

Thành tâm cung chúc cho Hội nghị,

Thành công, thành công, nhiều kết quả,

Và chúc cộng đồng Tô tộc Hà Nội đoàn kết, một nhà. 

Phương Tô Duy nghiêng mình cẩn bút!