Giám đốc công an là người ngoài tỉnh mạnh dạn xử lý việc tồn đọng ở địa phương


                           Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Bộ Công an 

          Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin những kết quả nổi bật trong công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân (CAND).

          Ngày 8/8/2023, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo chỉ huy trong CAND đạt được nhiều kết quả quan trọng.

          Theo ông Tô Ân Xô, những kết quả nổi bật gồm: Đầu tiên, đã thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác cán bộ nói chung và công tác luân chuyển cán bộ nói riêng;

          Hai là, công tác này được tiến hành bài bản, thường xuyên, mang tính chủ động cao ở tất cả các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác, từ Bộ đến công an địa phương và ngược lại. Đến nay, hầu hết thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ đều đã kinh qua công tác tại địa phương (trừ một số đơn vị đặc thù); có trên 95% công an cấp tỉnh có ít nhất 1 lãnh đạo được điều động từ cơ quan Bộ về.

          Ba là, thông qua luân chuyển cán bộ đã góp phần xây dựng được một bộ phận cán bộ, lãnh đạo chỉ huy ở các cấp công an được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều môi trường công tác, nhất là thực tiễn công tác chiến đấu tại cơ sở, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

          Theo Trung tướng Tô Ân Xô, công tác luân chuyển gắn với thực hiện bố trí giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện không là người địa phương được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai từ nhiều nhiệm kỳ trước và đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng.

          "Qua các kỳ đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, huyện, giám đốc hay trưởng công an thuộc diện tái cử hoặc lần đầu giới thiệu vào cấp ủy địa phương đều trúng cử với tỷ lệ phiếu ủng hộ cao, trong đó nhiều người được tín nhiệm giới thiệu ứng cử và được bầu giữ các chức vụ, chức danh chủ chốt của chính quyền địa phương; một số lãnh đạo có năng lực, trình độ nổi trội, ưu tú về mọi mặt được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương", ông Tô Ân Xô thông tin.

          Theo người phát ngôn Bộ Công an, đến nay Bộ đã bố trí đạt 97% giám đốc công an tỉnh và 100% trưởng công an huyện không là người địa phương. Ngoài ra, kết hợp với triển khai xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, đã mở rộng đối tượng để bố trí trên 90% trưởng công an cấp xã không là người địa phương, góp phần quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

          Tăng cường cán bộ tại các địa bàn phức tạp

          Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định: giám đốc công an tỉnh, trưởng công an huyện không là người địa phương được bố trí tại đơn vị, địa bàn mới không bị tác động bởi các mối quan hệ gia đình, họ hàng, dòng tộc, thân quen, đồng hương nên mạnh dạn, quyết liệt trong thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng; 

          "Những kết quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; triển khai thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số quốc gia... tại từng địa phương là minh chứng sinh động trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ luân chuyển gắn với thực hiện chủ trương bố trí giám đốc, trưởng công an không là người địa phương của lực lượng CAND", Tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

          Trong thời gian tới, ông Xô cho biết, để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng CAND đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác cán bộ, trong đó có công tác luân chuyển cán bộ.

          Một trong những giải pháp có thể nhắc tới như: Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ tại các địa bàn khó khăn, phức tạp để cán bộ có điều kiện được rèn luyện, thử thách, thể hiện bản lĩnh, phẩm chất và năng lực nổi trội; Thông qua thực tiễn công tác, chiến đấu để phát hiện, lựa chọn cán bộ nổi trội, cán bộ trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ưu tú về mọi mặt để giới thiệu, lựa chọn đưa đi luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng.

              Đoàn Bổng (VietNamNet)