QUÊ HƯƠNG TÔI


Lễ khành thành từ đường Họ Tô Tiểu chi 5, Họ Tô xã Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình, ngày 25/9/2022 (Ảnh TL)

                                                         Quê tôi xưa gọi “Làng Tìm”

Là từ tên chữ Thượng Tầm phiên sang

Năm thôn hợp lại thành làng

    Đây: Rông, Thượng, Phạm, Phần, Giàng đồng sinh

Ngày xưa thuộc phủ Thái Ninh

Đến sau cách mạng, đổi thành Đông Quan

Trải bao thế cuộc xoay vần

Chữ hay, tên đẹp thay dần xóm thôn

Thái Hòa, Hùng Việt, Thanh Long…

Xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Gần mười họ tộc nghĩa tình

Tô, Lê, Phí, Phạm, Bùi, Nhâm, Nguyễn, Đào…

Quê hương biết mấy tự hào

Cách mạng tháng Tám, cao trào Việt Minh

Kháng chiến chống Pháp hy sinh

Đổ bao xương máu, xứng danh Anh hùng (1)

Kháng chiến chống Mỹ hào hùng

Bài ca “Năm tấn” hòa cùng chiến công

Quân không thiếu, thóc thừa cân (2)

Hai ngàn nam nữ tòng quân diệt thù

Ngày xưa cuộc sống hàn cơ

Nay “Nông thôn mới” ấm no đẹp giầu

Quê hương nghĩa nặng, tình sâu

Người đi bốn bể, năm châu nhớ về

Tô Bỉnh

                      (1) Xã Đông Hoàng được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”

                      (2) Khẩu hiệu trong Kháng chiến: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”