VƯỜN NHÀ


                                         Ảnh minh họa

 

Phố trước đêm ngày rầm rập xe.

Vườn sau rợp bóng lá xum xuê.

Chim về làm tổ, đua nhau hót.

Giữa đất Hà thành thoáng bóng quê.

         

                   Sáng dắt tay cô bí bám giàn,

                   Lại chống cậu chuối khỏi đổ ngang.

                   Chiều về chăm bón cho đều khắp,

                   Khóm nhỏ, cây to dóng thẳng hàng.

 

Vào mùa ổi chín thơm ngào ngạt.

Cành rủ vàng ươm, nặng trĩu xoài.

Chùm nhãn ngọt lừ, lay láy hạt.

Cảnh ấy vườn nhà một sớm mai.

 Tô Bá Trọng