HỌ TÔ HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG


      Di tích Lán Nà Nưa, huyện Sơn Dương (Ảnh TL)

          Thủy tổ Họ Tô huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là Tô Văn Thường,  Tổ bà là Trần Thị Chư, người tỉnh Quảng Đông (không rõ ở huyện nào) Trung Quốc, chạy loạn sang Việt Nam đã 10 đời. Có thể vào thời gian nhà Thanh đánh đổ nhà Minh trong phong trào  “Phản Thanh phục Minh”. Nay là dân tộc Cao Lan, có trên 100 hộ ở các xã Quyết Thắng, Tân Trào, Đông Quý, Đại Phú, Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

          Nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi. Đời sống khá, tuy vậy vẫn còn vài ba hộ nghèo.

          Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ có hơn 30 người tham gia lực lượng vũ trang. Riêng xã Quyết Thắng có 2 liệt sĩ, còn các xã khác chưa nắm được. Có 4  cán bộ cao cấp quân đội, công an.

          Trong họ có 30 người có bằng đại học.

          Tô Quảng Viên (Tộc trưởng)