Phối hợp để kịp thời nắm bắt thông tin dư luận


Đồng chí Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy Quận 1 phát biểu tại hội nghị.

          Ngày 10-2-2023, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và sơ kết thực hiện Kế hoạch 05 của Ban Thường vụ Quận ủy và thực hiện Đề án 05 của Thành ủy về tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) năm 2022.

          Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy Quận 1 nhận xét, năm 2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã triển khai nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại kết quả tích cực, được Thành phố ghi nhận.

          Theo đồng chí, năm 2023 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm của quận và Thành phố. Điều này đòi hỏi công tác tuyên giáo cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy để xây dựng chương trình công tác phù hợp với thực tiễn và người làm công tác tuyên giáo phải hiểu rõ hơn nhiệm vụ của mình trong tình hình hiện nay. Đồng thời phải tiếp tục chủ động, sáng tạo hơn nữa, phát huy tốt vai trò đi trước mở đường, tập trung vào công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị của Đảng.

          Trong đó, công tác tuyên giáo cần chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng. Đồng thời, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, kịp thời tham mưu định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm phát sinh mà dư luận xã hội quan tâm.

                                          Các đại biểu dự hội nghị.

          Song song đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, thể hiện được vai trò là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp, định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế. Đặc biệt, cần đẩy mạnh và khai thác nhiều hơn nữa mặt tích cực của mạng xã hội trong các hoạt động tuyên truyền; đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận uỷ Quận 1 tặng Giấy khen tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022.

          Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên cho biết, năm 2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu và triển khai nhiều hoạt động, giải pháp có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo, nhất là các hoạt động trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

          Việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương và TPHCM về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đến cấp ủy tổ chức cơ sở đảng” được quan tâm thực hiện, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử Đảng đã được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó tập trung ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải thông tin tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân; đẩy nhanh công tác biên soạn Biên niên Lịch sử Đảng bộ quận giai đoạn 2000 – 2020.

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận 1 Hoàng Thị Tố Nga tặng Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM.

          Trong năm, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu đẩy mạnh khai thác và tận dụng tối đa mặt tích cực của internet và các nền tảng mạng xã hội trong các hoạt động tổ chức tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên Trang tin điện tử Đảng bộ quận và thông qua Hệ thống trang Cột cờ Thủ Ngữ (Facebook, YouTube, Zalo). Trong đó, chủ động tuyên truyền các sự kiện lịch sử, lịch sử dân tộc; chủ động xây dựng, biên tập video clip về lịch sử hình thành, phát triển, những bài hát và hình ảnh để quảng bá, giới thiệu về Quận 1. Việc triển khai các nội dung của Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo có hiệu quả các nội dung đề ra.

Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 tuyên dương các cá nhân cá thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022.

          Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo. Đồng thời, khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

          Phương Uyên (Sài Gòn giải phóng)