THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TÔ VIỆT NAM HỌP CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI VI


                             Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam họp ngày 31/12/2023

          Ngày 31.12.2023 Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam, dưới sự chủ trì của ông Tô Xuân Dân – Chủ tịch Hội đồng họp bàn về tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024- 2029, tham dự có ông Tô Quang Mậu – Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng và đông đủ các ủy viên.

          Mở đầu ông Tô Xuân Dân – Chủ tịch Hội đồng phát biểu gợi mở những nội dung, chương trình, các bước tiến hành Đại hội, sau đó Thường trực Hội đồng phát biểu, có người phát biểu tới 2, 3 lần làm sáng tỏ thêm công tác chuẩn bị Đại hội. Thường trực thống nhất một số điểm sau:

          Tổng kết năm 2023 do quá gần với Đại hội cho nên không có bản tổng kết riêng, mà gộp vào báo cáo chính trị của Đại hội.

          Thời gian Đại hội vào tháng 4 năm 2024 (ngày nào sẽ ấn định sau)

          Đại điểm Đại hội tại Hà Nội (cụ thể sẽ bàn sau)

          Lấy nhà khách đền Bạch Mã (Hoàn Kiếm) làm nơi họp Thường trực.

          Thường trực chỉ định 3 Tiểu ban để chuẩn bị Đại hội gồm:

          Tiểu ban Nhân sự: 1 . Ông Tô Xuân Dân (Trưởng Tiểu ban)

                                       2 . Ông Tô Quang Mậu

                                       3 . Ông Tô Văn Thặm

                                       4 . Ông Tô Văn Minh

                                       5 . Ông Tô Đăng Diện

                                       6 . Ông Tô Văn Sâm

                                       7 . Ông Tô Thành Tuyên

          Tiểu ban Nội dung: 1. Ông Tô Quang Mậu (Trưởng Tiểu ban)

                                         2. Ông Tô Văn Thặm

                                         3. Ông Tô Kiều Thẩm

                                         4. Ông Tô Văn Giang

                                         5. Ông Tô Phạm Phú Xuyên

                                         6. Ông Tô Hồng Long

                                         7. Ông Tô Văn Quân

          Tiều ban Hậu cần: 1. Ông Tô Văn Thặm (Trưởng Tiểu ban)

                                       2. Ông Tô Văn Mậu

                                       3. Ông Tô Văn Liệt

                                       4. Bà Tô Thị Thảo

                                       5. Tô Văn Giang

          Trong tháng 1 (dương lịch) các Tiểu ban phải họp thống nhất những nội dung cơ bản hoặc gần xong phần việc của Tiểu ban mình.

          Buổi họp Thường trực vào ngày cuối cùng của năm 2023, ông Tô Xuân Dân – Chủ tịch Hội đồng Họ Tô Việt Nam chúc Thường trực và toàn thể bà con Họ Tô Việt Nam mạnh khỏe, vạn sự như ý và thành đạt.

          Tô Kiều Thẩm