Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và Đoàn các chi nhánh VietinBank tại Ninh Bình


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ đã trao các Quyết định cho đại diện Lãnh đạo Đảng bộ VietinBank Việt Nam.

          Sáng 30/3/2023, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tổ chức cơ sở đoàn các chi nhánh VietinBank tại Ninh Bình. Đến dự có đồng chí Tô Văn Từ - Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Lãnh đạo thành phố Tam Điệp và một số đơn vị liên quan.

          Tại buổi Lễ, đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao Đảng bộ VietinBank chi nhánh Ninh Bình với 71 Đảng viên và Đảng bộ VietinBank chi nhánh Tam Điệp với 55 Đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương từ ngày 30/3/2023.

          Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ đã trao các Quyết định cho đại diện Lãnh đạo Đảng bộ VietinBank Việt Nam.

          Lãnh đạo Đảng bộ VietinBank Việt Nam trao quyết định tiếp nhận các Tổ chức cơ sở Đảng.

Đại diện Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên VietinBank Việt Nam đã trao các Quyết định về việc chuyển giao và tiếp nhận Tổ chức cơ sở Đoàn.

          Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trưỏng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tô Văn Từ nhấn mạnh, việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên nhằm thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng theo Quy định số 60 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Nghị quyết số 21, Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị, sau khi chuyển giao, Đảng ủy VietinBank Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy với cấp ủy địa phương. 

          Các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo việc bàn giao, tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng, đoàn đầy đủ, kịp thời. Đảng viên ở các cơ sở Đảng chuyển giao về Đảng bộ VietinBank tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đồng hành, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, tạo điều kiện về nguồn vốn góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

          Phát biểu tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo VietinBank mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh để các chi nhánh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời cam kết luôn giữ gìn và phát huy tốt mối quan hệ với các cấp ủy, chính quyền của tỉnh, huy động tốt nguồn vốn, mở rộng đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

           Các bên đã ký kết biên bản chuyển giao và tiếp nhận Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên 

          Phương Loan (THNB)