Quảng Ninh: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu công đoàn Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2023-2028


          Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Tô Xuân Thao, Ủy viên Ban cháp hành (BCH) Đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Đình Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cùng 80 đại biểu đại diện cho toàn thể công chức, người lao động của các tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc.

          Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cục hiện có 09 Tổ Công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số 125 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển đổi tổ chức, đội ngũ công chức và người lao động của Cục đã có sự phát triển cả theo hướng tinh gọn số lượng, nâng cao về chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Cục đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng thiết thực, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả hơn.

                         Đồng chí Nguyễn Văn Thoại - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội 

          Bên cạnh đó, Công đoàn Cục thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

          Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn hạn chế, chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Văn phòng đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

          Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Tô Xuân Thao - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Cục Quản lý thị trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Liên đoàn lao động tỉnh đề nghị Công đoàn Cục Quản lý thị trường tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và Bộ, ngành giao bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

          Thay mặt Đảng ủy Cục, Bí thư Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Cục thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Cục cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ban chấp hành đảng bộ Cục và các chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao.

          Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 11 đồng chí; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2025.

                                  Ra mắt Ban chấp hành khóa X nhiệm kỳ 2023-2025.

                     Tặng hoa những đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành khóa X nhiệm kỳ 2023-2025.

          Theo Phòng TCHC, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh