Lý thương nhau hát ở Cao Bằng


Một tổ chiến đấu của bộ đội huyện Trùng Khánh, Cao Bằng (Ảnh TL)

Lên Cao Bằng em hát "Lý thương nhau"
"Xa ngàn dặm" em theo cùng câu hát
Những người lính làm sao mà quên được
Giọng Quảng Nam ấm một khoảng vùng biên

Em ơi em giữa đồi núi điệp trùng
Dẫu cơn mưa đầu mùa đến vội
Anh vẫn khát như bao đồng đội
Đến cháy lòng một bóng dáng sau cây

Lên nơi này em hát giữa đồi mây
Cái phách đảo sao dằn lòng đến vậy
Những người lính đang nghe và thấy
Em hát giữa chiến hào câu "Lý thương nhau"

Chỉ một câu lục bát có gì đâu
Mà điệu lý bao đời lưu luyến thế
Người ở phía bên kia không thể
Hiểu biết ngọn ngành câu "Lý thương nhau"

Sau nơi này rồi em về đâu
Em quay lại với đèo Giàng, đèo Gió?
Với đèo Ngang, Hải Vân sóng vỗ?
"Xa dặm ngàn" câu lý lại tìm nhau

Đồng đội và anh lên chốt đã từ lâu
Tim vẫn đập bồng bềnh câu lý

                                 Nhà thơ Tô Nhuần