LĂNG MỘ ĐẠI TƯỚNG


Đảo Yến hân hoan đón nắng hồng.

Núi Thọ* vươn mình ngắm Biển Đông.

Ngoài nớ dạt dào làn sóng bạc.

Trong ni yên giấc vị anh hùng.

Võ Văn kiệt xuất, hàng danh tướng.

Tài Đức vẹn toàn, bậc vĩ nhân.

Nghìn thu sống mãi cùng non nước.

Vạn thuở trường tồn với quốc dân.

                              Tô Bá Trọng

 *Tức là Thọ Sơn, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên giấc nghìn thu.