TƯỞNG NHỚ ỨC TRAI


Tượng thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ trong Đền Lệ Chi Viên, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TTXVN)

                                               

          Rời thành Đông Quan đến Lam Sơn,

          Dâng Sách Bình Ngô, cứu nước non.*

          Lấy ít địch nhiều, yếu chống mạnh.

          Ngọn cờ Nhân Nghĩa, tấm lòng son.

                                       

         Thói ganh ghét có tự bao giờ?

          Mấy trăm mạng sống thoắt sa cơ.

          Án Lệ Chi Viên oan nghiệt ấy,

          Nhức nhối nghìn năm câu chuyện xưa.

                                     

         Trời xanh, mây tản sau giông bão.

          Ngọc quý, vùi chôn vẫn sáng ngời.

         “Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo”. **

         Non sông ghi tạc đến muôn đời.

                      Tô Bá Trọng

*Nhân 605 năm kể từ khi Nguyễn Trãi dâng “Bình Ngô sách” (1418-2023).

            **Lời thơ của Vua Lê Thánh Tông.                                                   

            Xin tạm lược dịch là:

Tấm lòng cao thượng Ức Trai,                                                           

Sao Khuê lấp lánh ban mai lưng trời.