HỘI ĐỒNG HỌ TÔ VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG TẠI ĐỀN VĂN HIẾN

Nhân dịp Xuân Tân Sửu và kỷ niệm 919 năm ngày sinh Đức Tô Hiến Thành, ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội) ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về tổ chức Lễ hội Văn hoá - Du lịch xã Hạ Mỗ - chào đón năm 2021. Theo đó Lễ hội Văn hoá - Du lịch xã Hạ Mỗ - chào đón năm 2021 bao gồm có: Lễ hội truyền thống làng Hạ Mỗ; Lễ hội Văn hóa Du lịch Hạ Mỗ và Lễ kỷ niệm 919 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành. Công tác chuẩn bị cho Lễ hội được chuẩn bị chu đáo, công phu, trang trọng.

          Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3/2/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách thập phương, Ủy ban nhân dân xã Hạ Mỗ đã dừng tổ chức Lễ hội truyền thống làng Hạ Mỗ (từ ngày 22/2/2021 đến đến hết ngày 24 tháng 2  năm 2021). Bà con cô bác các chi Họ Tô trên cả nước cũng không về dự Lễ kỷ niệm 919 năm ngày sinh Đức Tô Hiến Thành. Để tưởng nhớ Đức Tô, Hội Đồng Họ Tô Việt Nam có Đoàn (gọn nhẹ) gồm ông Tô Xuân Dân - Chủ tịch Hội đồng cùng ông Phó Chủ tịch Tô Quang Mậu, Tô Văn Thặm và đại diện Hội đồng họ Tô Hà Nội về dâng hương nhân ngày sinh của Đức Tô.

Đại diện Hội đồng họ Tô Việt Nam cùng

họ Tô Hà Nội dâng hương tại đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ

Sau khi dâng hương Đoàn tới thăm công trình bức Cuốn thư được xây dựng trang trọng ở đầu con đường dẫn vào đền thờ Đức Tô Hiến Thành (ảnh dưới).